Obsah

Dokumenty

Rozpočet

Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2021 Stiahnuté: 20x | 24.11.2020

Rozpočet na roky 2021-2023 Stiahnuté: 13x | 23.11.2020

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 Stiahnuté: 58x | 25.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 Stiahnuté: 71x | 25.11.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a roky 2020-2021 Stiahnuté: 154x | 09.11.2018

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2019-2021 Stiahnuté: 156x | 11.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Stiahnuté: 165x | 11.10.2018

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 224x | 27.11.2017

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2018-2020 Stiahnuté: 196x | 27.11.2017

Programový rozpočet 2011 Stiahnuté: 205x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2011-2013 Stiahnuté: 188x | 26.01.2017

Programový rozpočet obce Hrabovka na rok 2012 Stiahnuté: 209x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2012-2014 Stiahnuté: 179x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2014-2016 Stiahnuté: 187x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2015-2017 Stiahnuté: 189x | 26.01.2017

Rozpočet na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 199x | 26.01.2017

Schválený rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 200x | 26.01.2017

Záverečný účet a Výročná správa

Výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 32x | 14.10.2020

Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2019 Stiahnuté: 22x | 01.07.2020

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 27x | 01.07.2020

Stránka