Obsah

Dokumenty

Rozpočet

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 Stiahnuté: 38x | 25.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 Stiahnuté: 49x | 25.11.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a roky 2020-2021 Stiahnuté: 133x | 09.11.2018

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2019-2021 Stiahnuté: 137x | 11.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Stiahnuté: 143x | 11.10.2018

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 184x | 27.11.2017

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2018-2020 Stiahnuté: 169x | 27.11.2017

Programový rozpočet 2011 Stiahnuté: 179x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2011-2013 Stiahnuté: 167x | 26.01.2017

Programový rozpočet obce Hrabovka na rok 2012 Stiahnuté: 187x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2012-2014 Stiahnuté: 161x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2014-2016 Stiahnuté: 168x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2015-2017 Stiahnuté: 169x | 26.01.2017

Rozpočet na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 180x | 26.01.2017

Schválený rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 176x | 26.01.2017

Záverečný účet a Výročná správa

Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2019 Stiahnuté: 6x | 01.07.2020

Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 9x | 01.07.2020

Návrh - Záverečný účet za rok 2019 Stiahnuté: 11x | 15.06.2020

Výročná správa za rok 2018 Stiahnuté: 12x | 10.12.2019

Schválený Záverečný účet obce Hrabovka za rok 2018 Stiahnuté: 84x | 26.06.2019

Stránka