Obsah

Dokumenty

Rozpočet

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 Stiahnuté: 17x | 25.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 Stiahnuté: 15x | 25.11.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 a roky 2020-2021 Stiahnuté: 115x | 09.11.2018

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2019-2021 Stiahnuté: 120x | 11.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Stiahnuté: 125x | 11.10.2018

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 167x | 27.11.2017

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2018-2020 Stiahnuté: 152x | 27.11.2017

Programový rozpočet 2011 Stiahnuté: 159x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2011-2013 Stiahnuté: 147x | 26.01.2017

Programový rozpočet obce Hrabovka na rok 2012 Stiahnuté: 167x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2012-2014 Stiahnuté: 147x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2014-2016 Stiahnuté: 154x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2015-2017 Stiahnuté: 152x | 26.01.2017

Rozpočet na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 156x | 26.01.2017

Schválený rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 157x | 26.01.2017

Záverečný účet a Výročná správa

Schválený Záverečný účet obce Hrabovka za rok 2018 Stiahnuté: 66x | 26.06.2019

Čerpanie rozpočtu za rok 2018-príloha Stiahnuté: 62x | 10.06.2019

Návrh - Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 69x | 10.06.2019

Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2018 Stiahnuté: 52x | 07.06.2019

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 118x | 11.10.2018

Stránka