Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 10
posledná

Oznam o uzávere cesty - Púť na Skalke

V prílohe je zverejnené povolenie na uzáveru cesty z dôvodu konania akcie "Púť na Skalke" celý text

ostatné | 9. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 09.07.2020 t.j. štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a v popoludňajších hodinách od 15.00 do 18.00 hod. sa bude v obci Hrabovka vykonávať odpis vody v domácnostiach pracovníkmi OcÚ Hrabovka. Z toho dôvodu vyzývame občanov, aby zabezpečili dobrý prístup k vodomerom, vyčerpali si vodovodné šachty, zatvorili psov a umožnili plynulý odpis vody. Tento termín je posledný na odpis, v prípade, že tento nebude možné uskutočniť, bude fakturovaná voda podľa poslednej spotreby z predchádzajúceho obdobia. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera

Firma P&P import s.r.o. oznamuje, že uskutoční v obci Hrabovka výkup papiera výmenou za hygienické výrobky.
Dátum : Štvrtok 9. 7. 2020
Čas : 16,35 - 16,45 hod. - Hrabovka, Ocú
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v
igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly
celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie dokumentu na úradnej tabuli obce

Na webovom sídle - v časti úradná tabuľa je zverejnené "Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027" celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-čerpanie dovolenky MUDr. Podolák Dolná Súča

Obvodný lekár MUDr. Podolák z Dolnej Súče oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 06.07.2020 - 10.07.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
Zastupovať bude MUDr. Guller v Hornej Súči. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-odpis vodomerov

Oznamujeme občanom, že dňa 07.07.2020 a nasledujúcich dňoch v čase od 9.00 do 13.00 hod. sa bude v obci Hrabovka vykonávať odpis vody v domácnostiach pracovníkmi OcÚ Hrabovka. Z toho dôvodu vyzývame občanov, aby zabezpečili dobrý prístup k vodomerom, vyčerpali si vodovodné šachty, zatvorili psov a umožnili plynulý odpis vody. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-detstské ihrisko otvorené

Oznamujeme, že dňom 25.6.2020 je v obci otvorené nové detské ihrisko. Odporúčame rodičom a osobám, ktoré sprevádzajú deti, aby pri návšteve detského ihriska používali dezinfekčné prostriedky na ruky. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 26. júna 2020 (piatok) bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
Za pochopenie ďakujeme! celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva od 19.6.2020

V prílohe sú zverejnené Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné od 19.6.2020. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva 30.6.2020

V prílohe je zverejnená pozvánka a program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2020 o 17.00 hod. v sále KD v Hrabovke. celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny-oboznámenie verejnosti

V prílohe je zverejnené oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 7.7.2020 - rozpis času odstávky podľa jednotlivých čísiel domov a domácností, ktorých sa bude prerušenie týkať. celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

CERTIPO-oznam

Sme spoločnosť Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025: 2017.

Naša spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor) a odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd.

Naša spoločnosť sa tiež zaoberá fyzikálno-chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.

Protokoly o skúške a fyzikálno-chemické analýzy vieme vykonať už do 24 hodín a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.

Bližšie informácie o našej spoločnosti sa dozviete na našej stránke https://certipo.sk/.

Budeme radi, ak využijete služby nášho akreditovaného laboratória a budeme Vám nápomocní v tejto oblasti. celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-ponuka COOP Jednota

COOP Jednota ponúka na dlhodobý prenájom priestory bývalej predajne potravín v obci Hrabovka. Záujemcovia získajú bližšie informácie na obecnom úrade v Hrabovke alebo sa môžu informovať prostredníctvom e-mailu:
michal.jasko@tn.coop.sk. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie na úradnej tabuli obce-výberové konanie

Obec Hrabovka vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vodár vodovodnej siete-udržbár pre obecný úrad. Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR 338/2019 Z. z. Nástup : ihneď

Bližšie informácie získate na tel. č. 0911 038 185 alebo 032/7432324. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-členská schôdza COOP Jednota

Členská základňa COOP Jednota v Hrabovke pozýva všetkých členov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 3.júna 2020 o 18,00 hod. v sále KD v Hrabovke.
Upozorňujeme všetkých zúčastnených, že je potrebné dodržiavať opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19, ktoré boli vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, t.j. použitie rúšok, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na vzdialenosť 2m.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Predsedníčka členskej základne celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-očkovanie psov v obci Hrabovka

Súkromný veterinárny lekár oznamuje občanom, že každoročné očkovanie psov proti besnote (príp. iným infekčným ochoreniam) sa uskutoční v piatok 29. mája 2020 podľa nasledovného harmonogramu:

Hrabovka-detské ihrisko- 16,30 - 17,10 hod.
Hrabovka-obecný úrad - 17,15 - 17,40 hod.
Hrabovka-oproti cintorínu-17,45- 18,15 hod.

Potrebné je priniesť očkovací preukaz, poplatok za očkovanie proti besnote je 7,- €. celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR-26.05.2020

V prílohe je zverejnené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR-26.5.2020 celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V prílohe je zverejnené oznámenie o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia-25.5.2020

V prílohe je zverejnené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - platné od 25.5.2020. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Akcia "Cez anténu"

V prílohe je zverejnené upozornenie k vysielaniu televízneho signálu "Cez anténu". celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Inzercia - voľné pracovné miesto

Na úradnej tabuli obce je zverejnený inzerát na obsadenie pracovného miesta na obci Hrabovka. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR-platné od 20.5.2020

V prílohe je zverejnené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR-opatrenia pri usporadúvaní hromadných podujatí platné od 20.5.2020. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia-Úrad verejného zdravotníctva platné od 20.5.2020

V prílohe je zverejnené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia-opatrenia platné od 20.5.2020. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-úradné hodiny obecný úrad

Oznamujeme občanom, že od 18.mája 2020 budú znovu obnovené riadne úradné hodiny na obecnom úrade podľa pôvodného rozpisu.
Naďalej upozorňujeme, že vstup do budovy úradu bude regulovaný, aby sa nevytvárala koncentrácia ľudí na jednom mieste.
Pri vstupe na obecný úrad je povinnosť mať na tvári rúško alebo použiť iné prekrytie úst a nosa.
Použite rukavice alebo dezinfekciu rúk v chodbe obecného úradu.
Odporúčame použiť vlastné pero na podpísanie dokumentov.
Prosíme občanov, aby dane a poplatok za KO uhrádzali prednostne prostredníctvom internetbankingu. Variabilný a konštantný symbol nájdete na výmere, ktorý Vám bude doručený do schránok.
Odporúčame pre rýchle vybavenie pred každou návštevou kontaktovať konkrétneho pracovníka a dohodnúť sa na riešení a vybavení prednostne telefonicky alebo elektronickou poštou.
Č. tel.: 032/7432324, 0911038185
e-mail: obec.hrabovka@atlas.sk
starosta@hrabovka.eu

Chránite tak svoje zdravie i zdravie našich zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam - konanie svätej omše v kaplnke v Hrabovke

V nedeľu sa uskutoční v našej kaplnke svätá omša, za prítomnosti verejnosti, avšak za prísnych hygienicko-epidemiologických pravidiel.
- Rúško je povinné
- Dezinfekcia rúk bude umiestnená pri vstupe do kaplnky - je povinná
- odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) musí byť minimálne 2 metre
- Miesta na sedenie v kaplnke budú vyznačené svätým obrázkom - sadnúť si môžete len tam kde bude položený obrázok
- Státie na chodbe bude možné len na vyznačených miestach písmenom X na podlahe
- Vonku pred kaplnkou budú umiestnené stoličky, na ktoré si môžete tiež sadnúť, ozvučenie priestoru bude zabezpečené
- Ruky sa nepodávajú
- Sväté prijímanie bude rozdávané do rúk, nie do úst

Svätá omša v Hrabovke začína v nedeľu o deviatej hodine. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Neplánované zasadnutie OcZ dňa 13.5.2020

V prílohe je zverejnená pozvánka a program na neplánované zasadnutie OcZ v Hrabovke. Na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva je zasadnutie neverejné. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR-nosenie rúšok, zasadnutia štátnych orgánov a samospráv

V prílohe je zverejnené nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva k noseniu rúšok a k zasadnutiam štátnych orgánov a samospráv. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Plánované zasadnutie OcZ

V prílohe je zverejnená pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.4.2020. V zmysle platného Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva je toto zasadnutie neverejné. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera-28.01.2020

V prílohe je zverejnený leták na výkup papiera, ktorý sa uskutoční dňa 28.4.2020 v čase od 16,35-16,45 hod. pri obecnom úrade v Hrabovke. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Predaj ovocných drevínFirma Kohaplant ponúka na predaj dezinfekčný gél, ochranné rukavice, ovocné stromčeky, kríčky a ruže.
Špeciálne hnojivo na podporu koreňového systému.
Všetky ponúkané položky sú v ponuke do vypredania.
Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom, ktorý chráni korene pred vysušením.
Prosíme záujemcov aby pri nákupe dodržiavali odstup a nosili rúška. Predaj:
Dňa:18.4.2020 t.j.sobota
od:16:00
do:16:30
na predajnom mieste:pri obecnom úrade v Hrabovke celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 10
posledná