Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

OZNAM-ZOOM optika Bratislava

Dňa 01.02.2022 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred OcÚ v čase od 11:00 do 12:00 hod. celý text

ostatné | 26. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Ponuka Biely kvet - Pražiareň kávy

Zverejňujeme ponuku novej pražiarne kávy v Dolnej Súči. celý text

ostatné | 21. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznam-úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 7.1.2022 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 7. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

IBV Skalka nad Váhom-oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru

V prílohe je zverejnené oznámenie Okresného úradu Trenčín - IBV Skalka nad Váhom.
Verejnosť môže do dokumentácie zámeru nahliadnuť, podávať pripomienky po dobu vyvesenia 21 dní na obecnom úrade v Hrabovke v úradných hodinách denne od 7.00-13.00 hod. celý text

ostatné | 4. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Očkovanie v obci Dolná Súča

Oznamujeme občanom, že v obci Dolná Súča sa bude konať v sobotu 8.1.2022 očkovanie proti COVID-19. Záujemcovia sa môžu hlásiť na č. tel. 032/6593152 v čase od 8.00-14.00 hod.
Očkuje sa prvou, druhou aj treťou dávkou. celý text

ostatné | 4. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu z domácností sa uskutoční vo štvrtok 30.decembra 2021. celý text

ostatné | 29. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Vianočné a novoročné prianie

Z celého srdca prajeme príjemné prežitie dní počas Vianoc a veľa úspechov v Novom roku 2022.

Starostka, obecné zastupiteľstvo a kolektív OcÚ celý text

ostatné | 27. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-obecný úrad čerpanie dovolenky

Oznamujeme občanom, že v dňoch 23.12.2021-31.12.2021 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 17. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Pracovná ponuka - Hella Kočovce

Touto cestou Vás informujeme o ponuke voľného pracovného miesta pre Vašich občanov.

Ide o pracovné miesto „Pracovník montážnej linky“ v Hella Slovakia Lighting s. r. o., s miestom výkonu v Kočovciach. celý text

ostatné | 14. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam-stavebný úrad

Oznamujeme občanom, že svoje stavebné žiadosti, ktoré spracúva stavebný úrad pri obecnom úrade v Hrabovke, môžte doručovať najneskôr do 20. decembra 2021. Následne bude obnovená činnosť stavebného úradu až 3.januára 2022. celý text

ostatné | 14. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena prímestskej dopravy-prázdninový režim

Vážení občania, zverejňujeme oznam od SAD Trenčín: celý text

ostatné | 10. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam o konaní zasadnutia OcZ 14.12.2021

Oznamujeme občanom, že dňa 14.12.2021 sa uskutoční plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrabovke.
V prílohe je zverejná pozvánka a program zasadnutia. celý text

ostatné | 7. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Odstránenie poruchy na verejnom vodovode

Oznamujeme občanom, že porucha na verejnom vodovode bola odstránená a je obnovená dodávka vody do domácností.
celý text

ostatné | 7. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Opakované vyhľadávanie poruchy

Oznamujeme občanom, že opakovane sa vyhľadáva porucha na verejnom vodovode. Dôrazne žiadame všetkých odberateľov, aby si skontrolovali svoje šachty a prípojky, zároveň žiadame o zaslanie tých, ktorí nenahlásili stav vodomeru, aby tak urobili najneskôr v priebehu pondelka 6.12.2021. celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Odstránenie poruchy na verejnom vodovode

Oznamujeme občanom, že porucha na verejnom vodovode je odstránená. Zároveň žiadame odberateľov vody, aby skontrolovali svoje vodovodné šachty, prečistili filtre a pelátory, nakoľko v potrubí sa môžu ešte nachádzať nečistoty.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 5. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Porucha na verejnom vodovode

Oznamujeme, že sa vyskytla ďaľšia porucha na verejnom vodovode,prosíme o trpezlivosť, pracuje sa na jej vyhľadaní a odstránení. Predpoklad odstránenia je v nedeľu. Priebežne Vás budeme informovať o odstránení a spustení vody. celý text

ostatné | 4. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Odstránenie poruchy na verejnom vodovode

Oznamujeme občanom, že porucha na verejnom vodovode je odstránená. Žiadame všetkých odberateľov, aby nechali odtiecť väčšie množstvo vody, nakoľko je potrebné ustáliť tlak v potrubí. Zároveň pripomíname kontrolu vodovodných šácht a nahlásenie stavu vodomerov na obecný úrad. celý text

ostatné | 3. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Mikuláš v Hrabovke

Na linku zverejňujeme odkaz od Mikuláša pre deti v Hrabovke: celý text

ostatné | 2. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Informácia k poruche na verejnom vodovode

Oznamujeme občanom, že vzhľadom k tomu, že postupne sa napĺňa vodojem, tak aj prevádzka vodovodu sa postupne spúšťa, prosíme o trpezlivosť, naplnenie vodojemu na plný výkon je predpokladané v popoludňajších hodinách. Veríme, že nedôjde k žiadnej poruche a prevádzka vodovodu bude opäť v poriadku.
celý text

ostatné | 2. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Informácia k poruche na verejnom vodovode

Vážení občania, práce na odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode stále pretrvávajú a z tohto dôvodu nebude ešte dodávka vody stopercentná do všetkých domácností. Prosíme o trpezlivosť, je predpoklad, že zajtra t.j. vo štvrtok by mohla byť obnovená plná dodávka vody.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 1. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Informácia k poruche na verejnom vodovode

Vážení občania,
nakoľko naďalej sa pracuje na vyhľadávaní poruchy na verejnom vodovode, dodávku vody nie je možné zatiaľ obnoviť. Pre občanov je naďalej pristavená cisterna s pitnou vodou, ktorá je pri obecnom úrade. celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Pristavenie cisterny s pitnou vodou

Oznamujeme občanom, že v utorok 30.11.2021 bude v obci v čase od 8.00 hod. pristavená cisterna s pitnou vodou z dôvodu poruchy verejného vodovodu. celý text

ostatné | 29. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Porucha vody na verejnom vodovode

Oznamujeme občanom, že momentálne obec Hrabovka pracuje na vyhľadaní a odstránení poruchy na verejnom vodovode a obnovení dodávky vody. Akonáhle bude dodávka vody obnovená, budeme Vás informovať miestnym rozhlasom.
K odpisovaniu vodomerov dávame nasledovnú informáciu: celý text

ostatné | 29. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre odberateľov vody z verejného vodovodu

Obec Hrabovka upozorňuje majiteľov vodovodných prípojok, aby si skontrolovali v svojich vodovodných šachtách prípojky a vodomery, či nedochádza u nich k úniku vody, nakoľko je veľký nárast spotreby vody. celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozor zmena úradných hodín

Z dôvodu vydaných opatrení a vyhláseného núdzového stavu upozorňujeme občanov na zmenu úradných hodín na obecnom úrade.
Pri vstupe do priestorov obecného úradu dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie vydaných platných opatrení na ochranu proti COVID-19. celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Neplánované zasadnutie OcZ - pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka a program neplánovaného zasadnutie OcZ v Hrabovke dňa 23.11.2021. celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka-valné zhromaždenie

Lesné družstvo pozem. spoločenstvo Hrabovka pozýva svojich členov na uskutočnenie korešpondenčného valného zhromaždenia - viď príloha pozvánka celý text

ostatné | 15. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

Spoločnosť Zsl. distribučná a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods.1 písm.b) a ods.3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov - viď príloha tohto oznamu. celý text

ostatné | 9. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 29.októbra 2021, t.j. v piatok bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 25. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hrabovka

Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke na základe uznesenia OZ č. 21/2021 zo dňa 5.10.2021 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Hrabovka a náležitosti prihlášky. celý text

ostatné | 6. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 15
posledná