Obsah

Dokumenty

Štandardy kvality vody 2020 Stiahnuté: 0x | 26.02.2021

Štandardy kvality vody 2019 Stiahnuté: 20x | 28.02.2020

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v obci Hrabovka Stiahnuté: 64x | 19.11.2019

PHSR obce Hrabovka na roky 2014-2020 schválené Stiahnuté: 123x | 30.10.2015

Štandardy kvality vody 2018 Stiahnuté: 172x | 26.02.2019

Štatút obce Hrabovka 2017 Stiahnuté: 146x | 26.09.2017

Štandardy kvality vody 2017 Stiahnuté: 165x | 26.09.2018

Plán kontrolnej činnosti HK II.polrok 2018 Stiahnuté: 143x | 11.06.2018

Plán kontrolnej činnosti HK I.polrok 2018 Stiahnuté: 145x | 11.06.2018

Plán kontrolnej činnosti HK II.polrok 2017 Stiahnuté: 160x | 11.06.2018

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Stiahnuté: 254x | 26.01.2017

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR Stiahnuté: 183x | 26.01.2017

Výsledy volieb do NR SR v obci Hrabovka Stiahnuté: 165x | 26.01.2017

Vyhlásenie voľby HK obce Hrabovka Stiahnuté: 235x | 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016 Stiahnuté: 195x | 26.01.2017

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 Stiahnuté: 190x | 26.01.2017

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2015 Stiahnuté: 190x | 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016 Stiahnuté: 201x | 26.01.2017

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019 Stiahnuté: 207x | 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 Stiahnuté: 179x | 26.01.2017

Stránka