Obsah

Dokumenty

Rok 2021

2021

VZN 1/2021 Stiahnuté: 17x | 13.09.2021

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

Aktualizácia štatútu obce Stiahnuté: 378x | 11.09.2017

Rok 2020

2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 Stiahnuté: 33x | 15.12.2020

Rok 2019

2019

VZN č.2/2019 - dodatok k VZN o odpadoch Stiahnuté: 107x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 98x | 17.12.2019

Návrh VZN 2/2019 - dodatok k VZN o odpadoch Stiahnuté: 97x | 25.11.2019

Návrh VZN č.1/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 86x | 25.11.2019

Rok 2018

2018

VZN 2/2018 o správe a prevádzke cintorína Stiahnuté: 373x | 03.07.2018

VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania Stiahnuté: 263x | 03.07.2018

Návrh VZN 2/2018 - cintorín Stiahnuté: 328x | 08.06.2018

Návrh VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 245x | 07.06.2018

Rok 2017

2017

VZN č. 6/2017 Stiahnuté: 223x | 13.12.2017

Dodatok k VZN č.6/2016 Stiahnuté: 244x | 23.11.2017

VZN č. 5/2017 miestne dane a poplatok za KO Stiahnuté: 381x | 13.12.2017

Návrh VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní el.služieb Stiahnuté: 362x | 23.11.2017

VZN č. 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 375x | 12.10.2017

VZN č. 3/2017 o podmienkach držania psov na území obce Hrabovka Stiahnuté: 389x | 12.10.2017

VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 318x | 07.08.2017

VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 346x | 08.08.2017

Rok 2016

2017

Návrh Dodatok k VZN č. 6/2016 Stiahnuté: 346x | 23.11.2017

Stránka