Obsah

Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.2/2019 - dodatok k VZN o odpadoch Stiahnuté: 45x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 35x | 17.12.2019

Návrh VZN 2/2019 - dodatok k VZN o odpadoch Stiahnuté: 36x | 25.11.2019

Návrh VZN č.1/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 31x | 25.11.2019

Návrh VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní el.služieb Stiahnuté: 299x | 23.11.2017

Návrh Dodatok k VZN č. 6/2016 Stiahnuté: 286x | 23.11.2017

Aktualizácia štatútu obce Stiahnuté: 297x | 11.09.2017

Rok 2018

VZN 2/2018 o správe a prevádzke cintorína Stiahnuté: 224x | 03.07.2018

VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania Stiahnuté: 196x | 03.07.2018

Návrh VZN 2/2018 - cintorín Stiahnuté: 249x | 08.06.2018

Návrh VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 186x | 08.06.2018

Rok 2017

VZN č. 6/2017 Stiahnuté: 164x | 13.12.2017

VZN č. 5/2017 miestne dane a poplatok za KO Stiahnuté: 295x | 13.12.2017

Dodatok k VZN č.6/2016 Stiahnuté: 182x | 23.11.2017

VZN č. 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 265x | 12.10.2017

VZN č. 3/2017 o podmienkach držania psov na území obce Hrabovka Stiahnuté: 276x | 12.10.2017

VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 275x | 08.08.2017

VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 259x | 07.08.2017

Rok 2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabovka Stiahnuté: 303x | 06.02.2017

VZN č. 9/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 425x | 06.02.2017

Stránka