Obsah

Obec Hrabovka sa nachádza v oblasti bohatej na historické udalosti. Túto skutočnosť spôsobila predovšetkým blízkosť k Trenčínu, hlavne k Trenčianskemu hradu, ktorý bol už od ranného stredoveku sídlom župy a jedným z najvýznamnejších centier politického života Uhorska.

 

Správy

26.11.2021

Upozornenie pre odberateľov vody z verejného vodovodu

Obec Hrabovka upozorňuje majiteľov vodovodných prípojok, aby si skontrolovali v svojich vodovodných šachtách prípojky a vodomery, či nedochádza u nich k úniku vody, nakoľko je veľký nárast spotreby vody.

Detail

25.11.2021

Pozor zmena úradných hodín

Z dôvodu vydaných opatrení a vyhláseného núdzového stavu upozorňujeme občanov na zmenu úradných hodín na obecnom úrade. Pri vstupe do priestorov obecného úradu dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie vydaných platných opatrení na ochranu proti COVID-19.

Detail

15.11.2021

Neplánované zasadnutie OcZ - pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka a program neplánovaného zasadnutie OcZ v Hrabovke dňa 23.11.2021.

Detail

15.11.2021

Pozvánka-valné zhromaždenie

Lesné družstvo pozem. spoločenstvo Hrabovka pozýva svojich členov na uskutočnenie korešpondenčného valného zhromaždenia - viď príloha pozvánka

Detail

09.11.2021

Výzva - Západoslovenská distribučná a.s.

Spoločnosť Zsl. distribučná a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods.1 písm.b) a ods.3 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov - viď príloha tohto oznamu.

Detail

Mapa

mapa

 

Infomácie

Samosprávný kraj Trenčíansky
Okres Trenčín
Región Biele Karpaty
Počet obyvateľov 430
Rozloha 429 ha
Prvá písomná zmienka 1423

Fotogaléria

Mesiac úcty k starším 2018

Mesiac úcty k starším 2018

Hody 2018

Hody 2018

Deň detí 2018

Deň detí 2018