Obsah

Obec Hrabovka sa nachádza v oblasti bohatej na historické udalosti. Túto skutočnosť spôsobila predovšetkým blízkosť k Trenčínu, hlavne k Trenčianskemu hradu, ktorý bol už od ranného stredoveku sídlom župy a jedným z najvýznamnejších centier politického života Uhorska.

 

Správy

07.04.2020

Veľkonočné prianie

Veľkonočné prianie

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech Vás posilní a naplní pokojom, zdravím a dôverou. Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov prajú Starostka, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu

Detail

06.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - karanténa

V prílohe sú zverejnené nové ďalšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19.

Detail

06.04.2020

OZNAM-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že v dňoch 8.4.-13.4.2020 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Obecný úrad bude znova fungovať v obmedzenom režime od 14.4.2020 v čase od 8.00-11.00 hod. až do odvolania.

Detail

06.04.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V prílohe je zverejnené "Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov" vydané OR HaZZ Trenčín.

Detail

03.04.2020

Hľadanie dobrovoľníkov do karanténnych zariadení

Na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostala Sekcia krízového riadenia MV SR za úlohu vypracovať zoznam dobrovoľníkov z radov dobrovoľníckych organizácií (predovšetkým dobrovoľné hasičské zbory, miestne spolky Červeného kríža, dobrovoľníckych organizácií) ale aj jednotlivcov z miest, obcí a i., ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR. Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti: · Registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR · Pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú) · Zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa, minimálne 3 osoby. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonanie jednotlivých úloh. Okrem dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a pod. Dobrovoľníci budú mať zdarma zabezpečené: · Potrebné ochranné pracovné prostriedky · Celodennú stravu (raňajky, obed, večera) Z vyššie uvedeného sa obraciame na Vás s prosbou, či by ste mohli vo svojom meste/obci osloviť jednotlivcov, združenia, organizácie a pod. Prípadných záujemcov je potrebné zapísať do kontaktného formulára (viď príloha) a ten poslať mailom na ks.izs.tn@minv.sk . Do kontaktného formulára je potrebné vypísať meno, priezvisko, vek, mesto/obec bydliska, mail, tel. kontakt dobrovoľníka. Ak by chcel pomôcť v nejakom konkrétnom zariadení, alebo len v nejakom kraji, alebo kdekoľvek – to treba konkretizovať v bode „KDE SOM OCHOTNÝ POMÔCŤ“. Do poznámky treba uviesť napr. ktoré dni môžem, ktoré nie a pod. POZOR! Dobrovoľník musí mať minimálne 18 rokov a nesmie patriť do rizikovej skupiny (starší občania, občania s chronickým ochorením srdca a pľúc, s cukrovkou, s oslabenou imunitou).

Detail

Mapa

mapa

 

Infomácie

Samosprávný kraj Trenčíansky
Okres Trenčín
Región Biele Karpaty
Počet obyvateľov 430
Rozloha 429 ha
Prvá písomná zmienka 1423

Fotogaléria

Mesiac úcty k starším 2018

Mesiac úcty k starším 2018

Hody 2018

Hody 2018

Deň detí 2018

Deň detí 2018