Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.05.2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

RVS Vlara Vah s.r.o.,J.Palu 2/3,91441,Nemsova

Obec Hrabovka

14.06.2017

Zmluva o prevode vlastníckych práv

Zmluva o prevode vlastníckych práv

1 400,00 EUR Jedentisícštyristoeur

Janka Orechovská

Obec Hrabovka

16.08.2017

Zmluva o nájme pozemkov KN-C p.č. 297, p.č.298 a p.č. 296/3 v katastrálnom území Hrabovka

Zmluva o nájme

1,00 EUR slovom jedno euro

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Obec Hrabovka

20.09.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

720,00 EUR

PROFI Audit, s.r.o.,J. Wokera 2414/32,05201,Spišská Nová Ves

Obec Hrabovka

26.09.2017

Dodatok č. 17 k Zmluve o vývoze KO

Dodatok č.17 k Zmluve o vývoze KO

0,00 EUR

Marius Pedersen, Suvoz 1, 91250 Trencin

Obec Hrabovka

20.11.2017

Ddodatok č. 3

Dodatok č.3 k Zmluve o prevádzkovaní Verejného vod

220,00 EUR

Ing. Anton Blažej-ABLA

Obec Hrabovka

20.11.2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

17/13/010/83

Neuvedené

Obec Hrabovka

ÚPSVAR

05.12.2017

Zmluva o spolupráci

2017/020-008

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

08.06.2018

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

150,00 EUR

TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Hrabovka

08.10.2018

Zmluva

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

700,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Hrabovka

03.12.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

06.02.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č.012019 ARC

20 000,00 EUR

ARCADIA corporation s.r.o., C II 88, 01841 Dubnica nad Váhom

Obec Hrabovka

11.02.2019

Spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva-aktualizovaná k 11.2.2019

Neuvedené

RVS Vlára-Váh - spoločníci

Obec Hrabovka

25.02.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

40,00 EUR

Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hrabovka

25.02.2019

Dodatok k Zmlkuve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

60,00 EUR

Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hrabovka

19.03.2019

Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok č.18 k Zmluve o vývoze KO č.550 011 11

Neuvedené

Marius Pedersen, Suvoz 1, 91250 Trencin

Obec Hrabovka

19.03.2019

Aktualizácia zmluvy o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

Dodatok č. 9 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemo

Neuvedené

Marius Pedersen, Suvoz 1, 91250 Trencin

Obec Hrabovka

25.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpa

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Hrabovka

07.05.2019

Zmluva - príloha k zberu odpadov

Príloha č.1 k Zmluve č.ZBA112020152498

Neuvedené

ENVI-PAK

Obec Hrabovka

06.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

100,00 EUR

Disig a.s.

Obec Hrabovka

19.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 721/2019

8 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Hrabovka

10.10.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.2019/0849

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.2019/0849

1,00 EUR

Obec Hrabovka

Trenčiansky samosprávny kraj

21.10.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

11 766,00 EUR

Veríme v zábavu s.r.o.

Obec Hrabovka

05.11.2019

Municipálny úver-Univerzál

Zmluva č.04/007/19

Neuvedené

Prima banka Slovensko

Obec Hrabovka

12.11.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2

960,00 EUR

Obec Hrabovka

PROFI Audit s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: