Obsah

Kontakty

Adresa

Hrabovka 26

913 32  Dolná Súča

 

Spojenie

Tel.: +421(0)32 743 23 24

Mob.: +421(0) 0911 038 185

Email: obec.hrabovka@atlas.sk, starosta@hrabovka.eu

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hrabovka/301545466572020?ref=hl       

 

Informácie

IČO: 00311600
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 0639733002/5600

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 12:00             12:30-14:00 
Utorok 7:00 - 12:00             12:30-15:00 
Streda 7:00 - 12:00             12:30-16:00 
Štvrtok 7:00 - 12:00             12:30-15:00 
Piatok 7:00 - 12:00

 

Starosta obce:

Eva Mráziková

 

Zástupca starostky obce:  Róbert Chmelina
Hlavný kontrolór obce: Ing. Katarína Orságová

Pracovníci obecného úradu:
Ekonomické, personálne a
samosprávne činnosti: Mgr. Janka Štefánková

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Lukáš Hamaj
Mgr. Tomáš Čičo
Róbert Chmelina
Zdenko Vrzala
Ing. Peter Hladký