Obsah

Zápisnica

Rok 2021

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 23.3.2021 Stiahnuté: 12x | 09.04.2021

Zápisnica z hlasovania "per rollam" Stiahnuté: 37x | 11.02.2021

Rok 2020

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.12.2020 Stiahnuté: 48x | 21.12.2020

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 21.10.2020 Stiahnuté: 59x | 27.10.2020

Zápisnica z rokovania OCZ 29.09.2020 Stiahnuté: 51x | 14.10.2020

Zápisnica z rokovania OCZ 30.6.2020 Stiahnuté: 84x | 13.07.2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OCZ dňa 13.05..2020 Stiahnuté: 117x | 13.05.2020

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 28.4.2020 Stiahnuté: 85x | 06.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 28.01.2020 Stiahnuté: 143x | 12.02.2020

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa13.12.2019 Stiahnuté: 106x | 19.12.2019

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 12.11.2019 Stiahnuté: 96x | 21.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 24.9.2019 Stiahnuté: 187x | 04.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 25.6.2019 Stiahnuté: 155x | 02.07.2019

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ Stiahnuté: 154x | 24.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 23.4.2019 Stiahnuté: 159x | 06.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 22.1.2019 Stiahnuté: 228x | 05.02.2019

Rok 2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 18.12.2018 Stiahnuté: 199x | 28.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ dňa 4.12.2018 Stiahnuté: 197x | 13.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 26.10.2018 Stiahnuté: 189x | 09.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 09.10.2018 Stiahnuté: 190x | 22.10.2018

Stránka