Obsah

Zápisnica

Rok 2020

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 28.01.2020 Stiahnuté: 52x | 12.02.2020

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa13.12.2019 Stiahnuté: 43x | 19.12.2019

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 12.11.2019 Stiahnuté: 50x | 21.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 24.9.2019 Stiahnuté: 140x | 04.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 25.6.2019 Stiahnuté: 111x | 02.07.2019

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ Stiahnuté: 107x | 24.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 23.4.2019 Stiahnuté: 114x | 06.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 22.1.2019 Stiahnuté: 176x | 05.02.2019

Rok 2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 18.12.2018 Stiahnuté: 151x | 28.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ dňa 4.12.2018 Stiahnuté: 148x | 13.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 26.10.2018 Stiahnuté: 145x | 09.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 09.10.2018 Stiahnuté: 134x | 22.10.2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OCZ 21.8.2018 Stiahnuté: 159x | 04.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 26.6.2018 Stiahnuté: 196x | 03.07.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 27.3.2018 Stiahnuté: 199x | 11.04.2018

Rok 2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 12.12.2017 Stiahnuté: 244x | 20.12.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 26.09.2017 Stiahnuté: 235x | 10.10.2017

Zápisnica a uznesenia z neplánovaného zasadnutia OCZ 02.08.2017 Stiahnuté: 234x | 08.08.2017

Zápisnica a uznesenia z plánovaného zasadnutia OCZ 27.06.2017 Stiahnuté: 231x | 08.08.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 25.04.2017 Stiahnuté: 274x | 15.05.2017

Stránka