Obsah

Zápisnica

Rok 2021

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 5.10.2021 Stiahnuté: 31x | 18.10.2021

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia 7.9.2021 Stiahnuté: 59x | 13.09.2021

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 22.6.2021 Stiahnuté: 46x | 02.07.2021

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 23.3.2021 Stiahnuté: 93x | 09.04.2021

Zápisnica z hlasovania "per rollam" Stiahnuté: 86x | 11.02.2021

Rok 2020

Zápisnica zo zasadnutia OcZ 10.12.2020 Stiahnuté: 88x | 21.12.2020

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 21.10.2020 Stiahnuté: 87x | 27.10.2020

Zápisnica z rokovania OCZ 29.09.2020 Stiahnuté: 83x | 14.10.2020

Zápisnica z rokovania OCZ 30.6.2020 Stiahnuté: 108x | 13.07.2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OCZ dňa 13.05..2020 Stiahnuté: 151x | 13.05.2020

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 28.4.2020 Stiahnuté: 109x | 06.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 28.01.2020 Stiahnuté: 208x | 12.02.2020

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa13.12.2019 Stiahnuté: 137x | 19.12.2019

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 12.11.2019 Stiahnuté: 131x | 21.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 24.9.2019 Stiahnuté: 220x | 04.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 25.6.2019 Stiahnuté: 179x | 02.07.2019

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ Stiahnuté: 180x | 24.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 23.4.2019 Stiahnuté: 185x | 06.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 22.1.2019 Stiahnuté: 269x | 05.02.2019

Rok 2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 18.12.2018 Stiahnuté: 226x | 28.12.2018

Stránka