Obsah

Správy

09.07.2020

Oznam o uzávere cesty - Púť na Skalke

V prílohe je zverejnené povolenie na uzáveru cesty z dôvodu konania akcie "Púť na Skalke"

Detail

08.07.2020

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 09.07.2020 t.j. štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a v popoludňajších hodinách od 15.00 do 18.00 hod. sa bude v obci Hrabovka vykonávať odpis vody v domácnostiach pracovníkmi OcÚ Hrabovka. Z toho dôvodu vyzývame občanov, aby zabezpečili dobrý prístup k vodomerom, vyčerpali si vodovodné šachty, zatvorili psov a umožnili plynulý odpis vody. Tento termín je posledný na odpis, v prípade, že tento nebude možné uskutočniť, bude fakturovaná voda podľa poslednej spotreby z predchádzajúceho obdobia.

Detail

07.07.2020

Výkup papiera

Firma P&P import s.r.o. oznamuje, že uskutoční v obci Hrabovka výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Dátum : Štvrtok 9. 7. 2020 Čas : 16,35 - 16,45 hod. - Hrabovka, Ocú - papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach - balíky nesmú obsahovať KARTÓNY - z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Detail

03.07.2020

Zverejnenie dokumentu na úradnej tabuli obce

Na webovom sídle - v časti úradná tabuľa je zverejnené "Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027"

Detail

02.07.2020

OZNAM-čerpanie dovolenky MUDr. Podolák Dolná Súča

Obvodný lekár MUDr. Podolák z Dolnej Súče oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 06.07.2020 - 10.07.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Guller v Hornej Súči.

Detail

Kalendár akcií