Obsah

Správy

08.06.2021

Pozvánka - zasadnutie OcZ 22.6.2021

V prílohe je zverejnená pozvánka a program plánovaného zasadnutia OcZ dňa 22.6.2021. Zároveň na úradnej tabuli obce je zverejnený návrh Záverečného účtu za rok 2020 obce Hrabovka,Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2020 a Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021.

Detail

02.06.2021

Oznam-očkovanie pre občanov

Očkovanie pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie.

Detail

28.05.2021

Zverejnenie na úradnej tabuli obce

Obec Hrabovka upozorňuje na zverejnenie nasledovných dokumentov na webovom sídle na Úradnej tabuli-Vyhlášky a oznamy pre verejnosť obce Hrabovka:

Detail

12.05.2021

Upozornenie - falošní asistenti sčítania

Opakovane upozorňujeme na výskyt falošných asistentov sčítania obyvateľov - asistované sčítanie obyvateľov sa vykonáva od 3.mája 2021 do 13. júna 2021.

Detail

12.05.2021

OZNAM-očkovanie psov

Oznamujeme, že v obci Hrabovka sa uskutoční očkovanie psov proti besnote v piatok 14.5.2021 podľa nasledovného harmonogramu: Hrabovka-detské ihrisko - 16.30-17.10 hod. Hrabovka-obecný úrad - 17.15-17.30 hod. Hrabovka-oproti cintorínu- cca 17.35-18.00 hod.

Detail

Kalendár akcií