Obsah

Zastupiteľstvo

 

Starostka obce: Eva Mráziková

Zástupca starostky obce: Róbert Chmelina
Hlavný kontrolór obce: Ing. Katarína Orságová

Pracovníci obecného úradu:
Ekonomické, personálne a samosprávne činnosti:
Mgr. Janka Štefánková

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Lukáš Hamaj

Ivan Čulen

Róbert Chmelina

Ing. Peter Hladký

Zdenko Vrzala