Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

27.11.2019

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a nasl.zákona č.417/2013 Z.z.

Dohoda č.19/13/010/60

Neuvedené

ÚPSVAR

Obec Hrabovka

19.03.2020

Dodatok č. 10 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č.550011/21

Dodatok č.10

Neuvedené

Marius Pedersen, Suvoz 1, 91250 Trencin

Obec Hrabovka

19.03.2020

Dodatok č.19 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č.55001111

Dodatok č.19

Neuvedené

Marius Pedersen, Suvoz 1, 91250 Trencin

Obec Hrabovka

19.03.2020

Dodatok k zmluve č.YABA112020152498

Príloha č.1 k Zmluve č.YBA112020152498

Neuvedené

ENVI-PAK

Obec Hrabovka

07.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

785,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hrabovka

07.04.2020

Spracovateľská zmluva

Spracovateľská zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hrabovka

02.06.2020

Dodatok č. 2

Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve

165,00 EUR

TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Hrabovka

23.06.2020

Kúpna zmluva číslo 2020/0242

Kúpna zmluva 2020/0242

1,00 EUR Jedeneur

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Hrabovka

05.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

5 388,00 EUR

MF SR

Obec Hrabovka

05.11.2020

Dohoda č.20/13/010/67

Dohoda č.20/13/010/67

Neuvedené

ÚPSVAR

Obec Hrabovka

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Hrabovka

07.12.2020

Zmluva audit za rok 2019

Zmluva audit za rok 2019

960,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Hrabovka

22.01.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva

Zmluva o prevode vlastníckeho práva

150,00 EUR Jednostopäťdesiateur

Miestna akčná skupina Vršatec

Obec Hrabovka

16.02.2021

Dodatok ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

Dodatok č.11

Neuvedené

Marius Pedersen, Suvoz 1, 91250 Trencin

Obec Hrabovka

16.02.2021

Dodatok ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok č.20

Neuvedené

Marius Pedersen, Suvoz 1, 91250 Trencin

Obec Hrabovka

22.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

120,00 EUR

Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hrabovka

16.03.2021

Dodatok č. 1-Zmluva o výpožičke SODB 2021

Dodatok č. 1 - Zmluva o výpožičke SODB 2021

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Hrabovka

20.07.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Zamarovce

Obec Hrabovka

03.08.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č.U1899/2014

Dodatok č. 1

100,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Hrabovka

13.09.2021

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu

1,00 EUR jedeneur

PrimaTEL s.r.o.

Obec Hrabovka

17.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

9 100,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Hrabovka

17.09.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s KO

Zmluva o poskytovaní služby

Neuvedené

INTA, s.r.o., Rybárska 18/758, 91101 Trenčín

Obec Hrabovka

12.11.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena 2021/0901

Zmluva o zriadení vecného bremena 2021/0901

833,52 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Hrabovka

15.11.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: