Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.11.2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

27.11.2019

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a nasl.zákona č.417/2013 Z.z.

Dohoda č.19/13/010/60

Neuvedené

ÚPSVAR

Obec Hrabovka

19.03.2020

Dodatok č. 10 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č.550011/21

Dodatok č.10

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Hrabovka

19.03.2020

Dodatok č.19 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č.55001111

Dodatok č.19

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Hrabovka

19.03.2020

Dodatok k zmluve č.YABA112020152498

Príloha č.1 k Zmluve č.YBA112020152498

Neuvedené

ENVI-PAK

Obec Hrabovka

07.04.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

785,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.,468,925 06,Čierna Voda

Obec Hrabovka

07.04.2020

Spracovateľská zmluva

Spracovateľská zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.,468,925 06,Čierna Voda

Obec Hrabovka

02.06.2020

Dodatok č. 2

Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve

165,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Hrabovka

23.06.2020

Kúpna zmluva číslo 2020/0242

Kúpna zmluva 2020/0242

1,00 EUR Jedeneur

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Hrabovka

05.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

5 388,00 EUR

MF SR

Obec Hrabovka

05.11.2020

Dohoda č.20/13/010/67

Dohoda č.20/13/010/67

Neuvedené

ÚPSVAR

Obec Hrabovka

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Hrabovka

07.12.2020

Zmluva audit za rok 2019

Zmluva audit za rok 2019

960,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Hrabovka

22.01.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva

Zmluva o prevode vlastníckeho práva

150,00 EUR Jednostopäťdesiateur

Miestna akčná skupina Vršatec

Obec Hrabovka

16.02.2021

Dodatok ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

Dodatok č.11

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Hrabovka

16.02.2021

Dodatok ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok č.20

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Hrabovka

22.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

120,00 EUR

Slovak Telecom a.s.,Bajkalská 28,81762,Bratislava

Obec Hrabovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: