Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.11.2020

O2020/19

Objednávame u Vás revíziu elektro zariadeni podľa harmonogramu revízií

Neuvedené

Juraj Mrákava, Kosmatinska 109, 91321 Trenčianska Turná

Obec Hrabovka

20.10.2020

O2020/18

Objednávme u Vás LED-svetelnú vianočnú výzdobu ihličnatého stromu pri obecnom úrade

640,00 EUR

Svetelné dekorácie s.r.o., Hlaváčikova 23, 84105 Bratislava - mestská časť Karl

Obec Hrabovka

15.10.2020

O2020/17

Prepojenie úradnej tabule na CUET

942,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hrabovka

04.09.2020

O2020/16

Objednávame u Vás vyhotovenie znaleckého posudku k prevodu nehnuteľnosti-pozemky pod čerpacou stanic

2 350,00 EUR

Ing. Pavol Rosíval, Tichá 403/11, 91101 Trenčín

Obec Hrabovka

04.09.2020

O2020/15

Objednávame u Vás výmenu-montáž tlakovej nádoby na čerpacej stanici v časti Mlyn Hrabovka

1 700,00 EUR

EKOSTAVSOL J.Janis, 91303 Drietoma 707

Obec Hrabovka

25.08.2020

O2020/14

Betonáž- na opravu nájazdu z bočnej cesty na hlavnú

Neuvedené

STAFIS, s.r.o., Súvoz 1, 91101 Trenčín

Obec Hrabovka

06.08.2020

O2020/13

Objednávame u Vás vypracovanie Správy o hodnotení návrhu ÚPN O Hrabovka v dohodnute sume 1500+DPH

1 800,00 EUR

SAŽP - Centrum hodnotenia environmentálnej kvality regiónov

Obec Hrabovka

20.07.2020

O2020/12

Objednávame u Vás Tlakovú nádobu VS630L 1,6MPa+Polyuretan

2 480,40 EUR

TLAKON SK, s.r.o., Dlhá 651/88, 01009 Žilina

Obec Hrabovka

16.03.2020

O2020/10

Objednávame u Vás GP - geometrické zameranie oddelenie pozemkov - cesta - čerpacia stanica

1 024,00 EUR

Ing. Matej Forgáč - Geodetická kancelária, Piaristická 273/21, 91101 Trenčín

Obec Hrabovka

16.03.2020

O2020/9

Objednávame u Vás ochranné rúška

750,00 EUR

Ing. Andrej Brezovák - IKAB, Staničná 349/2, 91105 Trenčín

Obec Hrabovka

13.03.2020

O2020/8

Objednávka rozborov pitnej vody podľa Harmonogramu na rok 2020

Neuvedené

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a, Kožušnícka 4, 91105 Trenčín

Obec Hrabovka

02.03.2020

O2020/7

Objednávame u Vás vývoz fekálií podľa potreby v roku 2020

Neuvedené

PD Krasin, Dolná Súča 704, 91332 Dolná Súča

Obec Hrabovka

02.03.2020

O2020/6

Objednávame u Vás opravu vodovdného potrubia na čerpacej stanici v časti Mlyn Hrabovka

400,00 EUR

EKOSTAVSOL J.Janis, 91303 Drietoma 707

Obec Hrabovka

28.02.2020

O2020/5

Objednávame u Vás dodávku chlórňana sodného podľa potreby v roku 2020

Neuvedené

OQEMA, s.r.o., J. Kalinčiaka 5, 97101 Prievidza

Obec Hrabovka

28.02.2020

O2020/4

Zameranie pozemkov pod chodníky

900,00 EUR

Ing. Pavel Krejčík, Slobody 56, 01851 Nová Dubnica

Obec Hrabovka

31.01.2020

O2020/3

Objednávame u Vás stravné lístky priebežne v roku 2020 podľa nahláseného počtu zamestnancov

Neuvedené

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Hrabovka

31.01.2020

O2020/2

Objednávame u Vás služby - práce na montáži a opravu vodovomerov, vodovodných prípojok v roku 2020,

0,00 EUR

Služby Horná Súča, s. r. o.; skrátený názov: SHS, s. r. o., 233, 91333 Horná Súča

Obec Hrabovka

31.01.2020

O2020/1

Objednávame u Vás právne služby -verejný vodovod Hrabovka, právna pomoc a poradenstvo v samospráve

0,00 EUR

Mgr. Ivana Lacková, LL.M., Jána Fabu 9, 91101 Trenčín

Obec Hrabovka

27.11.2019

O2019/12

Objednávame u Vás zemné práce -úprava terénu detského ihriska

1 356,00 EUR

Ondrúška Milan, Dolná Súča 170, 91332 Dolná Súča

Obec Hrabovka

14.10.2019

O2019/11

Objednávame u Vás zemné práce oprava na trase vodovodu

402,00 EUR

Ondrúška Milan, Dolná Súča 170, 91332 Dolná Súča

Obec Hrabovka

25.09.2019

O2019/10

Objednávame u Vás úplný rozbor vody z obecného vodovodu v obci Hrabovka (na č.d. 21) Prosíme oznámiť

Neuvedené

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a, Kožušnícka 4, 91105 Trenčín

Obec Hrabovka

03.09.2019

O2019/9

Objednávame u Vás servisnú prehliadku plynového kotla

Neuvedené

PAVLIS , s. r. o., Žilinská, 91101 Trenčín

Obec Hrabovka

10.07.2019

O2019/8

Objednávame u Vás realizáciu - objednávame zemné práce v časti Mlyn

650,00 EUR

Ondrúška Milan, Dolná Súča 170, 91332 Dolná Súča

Obec Hrabovka

08.07.2019

O2019/7

Objednávame u Vás servisné práce - kontrolu chlórovani na vodnom zdroji v sume 195 €

Neuvedené

Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.

Obec Hrabovka

04.07.2019

O2019/6

objednávame u Vás vyhľadanie poruchy na trase verejného vodovodu v obci Hrabovka

Neuvedené

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a, Kožušnícka 4, 91105 Trenčín

Obec Hrabovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: