Obsah

2013

zmluva o nájme hrobového miesta č. 115, zverejnená 10.6.2013, účinná 11.6.2013

ičová.pdf Stiahnuté: 157x | 10.06.2013

zmluva o nájme hrobového miesta č. 38/2, zverejnená 12.8.2013, účinná 13.8.2013

nobel.pdf Stiahnuté: 145x | 12.08.2013

zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/1, zverejnená 7.1.2013, účinná 8.1.2013

nájom HM č.5_1.pdf Stiahnuté: 163x | 07.01.2013

zmluva o nájme hrobového miesta č.17, zverejnená 26.8.2013, účinná 27.8.2013

HM č.17.pdf Stiahnuté: 159x | 26.08.2013

zmluva o nájme hrobového miesta č.250, zverejnená 12.12.2013, účinná 13.12.201313

Pleva Štefan.pdf Stiahnuté: 158x | 12.12.2013

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zverejnená 11.4.2013, účinná 12.4.2013

Papier (2).pdf Stiahnuté: 155x | 11.04.2013

Zmluva o pripojení internetu, cns,s.r.o., zverejnená 21.08.2013, účinná 22.08.2013

internet.pdf Stiahnuté: 164x | 21.08.2013

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 11.4.2013, účinná 12.4.2013

zmluva.pdf Stiahnuté: 159x | 11.04.2013

2012

Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere 04/093/07 uzatvorený 4.6.2012, zverejnený 5.6.2012, účinný 6.6.2012

Dexia Komunál univerzál.úver Dodatok č.4.pdf Stiahnuté: 153x | 04.06.2012

Dodatok č.1 k dohode č. 41/§50a/NS/2012 zo dňa 27.8.2012, zverejnený 28.2.2013, účinný 1.3.2013

Dodatok č.1 k dohode UPSVaR.pdf Stiahnuté: 185x | 27.08.2012

Dodatok č.2 k dohode č.41/§50/a/NS/2012 zo dňa 27.8.2012, zverejnený 11.4.2013, účinný 12.4.2013

UPSV a R.pdf Stiahnuté: 167x | 27.08.2012

Dodatok k zmluve internetových služieb, Slovak Telekom,a.s. zverejnená 12.11.2012, účinná 13.11.2012

Zmluva telekom.pdf Stiahnuté: 176x | 12.11.2012

Dohoda č. 41/§50a/NS/2012, zverejnená 30.8.2012, účinná 31.8.2012

2012.pdf Stiahnuté: 161x | 30.08.2012

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov, nájomca Ladislav Panák, zverejnená 11.5.2012

Dohoda o skončení nájmu.pdf Stiahnuté: 147x | 11.05.2012

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.90261-2012, zverejnená 5.6.2012, účinná 6.6.2012

Dohoda_k_blankozmenke90261.doc Stiahnuté: 188x | 05.06.2012

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.90288-2012, zverejnená 5.6.2012, účinná 6.6.2012

Dohoda_k_blankozmenke90288.doc Stiahnuté: 156x | 05.06.2012

Nájomná zmluva č. 2/2012, prenájom sály 27.6.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Peter Sedlár, zverejnená 28.6.2012, účinná 29.6.2012

Nájomná zmluva 2-2012.pdf Stiahnuté: 163x | 27.06.2012

Nájomná zmluva č. 3/2012, prenájom sály 29.6.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Eva Škundová, zverejnená 28.6.2012, účinná 29.6.2012

nájomná zmluva 3 2012.pdf Stiahnuté: 156x | 29.06.2012

Nájomná zmluva č. 4/2012, prenájom sály, 14.8.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Mária Bulejková, zverejnená 14.8.2012, účinná 15.8.2012

nájomná zmluva, sála Bulejková.pdf Stiahnuté: 150x | 14.08.2012

Nájomná zmluva č. 5/2012, prenájom sály, 10.12.2012, prenajímateľ Obec Hrabovka, nájomca Mráziková Eva, zverejnená 11.12.2012, účinná 12.12.2012

Nájom. zmluva - sála Mráziková (2).pdf Stiahnuté: 161x | 10.12.2012

Stránka