Menu
Obec Hrabovka
ObecHrabovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 10. 2023

Dohoda č.23/13/010/20

Dohoda 23/13/010/20

Neuvedené

ÚPSVAR

Obec Hrabovka

20. 10. 2023

Dodatok k poistnej zmluve č.4419009592

Dodatok k poistnej zmluve

188,16 EUR

Obec Hrabovka

Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 810 00 Bratislava

21. 9. 2023

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

1 500,00 EUR

Zig Zag s.r.o.

Obec Hrabovka

21. 9. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

SVP-Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov

Obec Hrabovka

4. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 2023/0579

800,00 EUR

Obec Hrabovka

Trenčiansky samosprávny kraj

4. 8. 2023

Dodatok č. l k Zmluve o zriadení vecného bremena

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

Neuvedené

TADe-dto-X spol.s.r.o.

Obec Hrabovka

10. 7. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Hrabovka

10. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných slu

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Hrabovka

8. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BUC4

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

11 751,00 EUR

Obec Hrabovka

Pôdohospodárska platobná agentúra

24. 5. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva PrimaTEL

1,00 EUR

PrimaTEL s.r.o.

Obec Hrabovka

8. 3. 2023

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Zig Zag s.r.o.

Obec Hrabovka

8. 3. 2023

Dodatok č. 22-o vývoze KO

Dodatok č. 22

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

8. 3. 2023

Dodatok č. 13-veľkokapacitné kontajnery

Dodatok č. 13

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

22. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Dodatok č.l k Licenčnej zmluve

61,00 EUR

3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín

Obec Hrabovka

14. 12. 2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva KRHZ-TN-VO-230-112/2022

14 359,00 EUR

Ministerstvo vnútra

Obec Hrabovka

4. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva audit 2021

800,00 EUR bez DPH

PROFI Audit s.r.o.

Obec Hrabovka

4. 11. 2022

zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

Orange zmluva

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

Obec Hrabovka

18. 7. 2022

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke predĺženie

14 359,00 EUR

Ministerstvo vnútra

Obec Hrabovka

15. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Dodatok č.1

200,00 EUR

eSYST s.r.o.

Obec Hrabovka

15. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

18,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Hrabovka

16. 3. 2022

Dohoda o poskytovaní Služby Zelená elektrina pre firmy

2022/075

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Hrabovka

16. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CR

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CR

290,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hrabovka

2. 2. 2022

Dodatok č. 21 k Zmluve o vývoze KO

Dodatok č. 21

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

2. 2. 2022

Dodatok č. 12 k Zmluve o vývoze odpadu

Dodatok č.12

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

17. 12. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

11 751,90 EUR

STAVBAL, s.r.o., Mníchova Lehota 149, 91321 Trenčianska Turná

Obec Hrabovka

10. 12. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

77,99 EUR

TADe-dto-X spol.s.r.o.

Obec Hrabovka

29. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

800,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Hrabovka

15. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

100,00 EUR

DEUS

Obec Hrabovka

15. 11. 2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

166,33 EUR

Pozemkové spoločenstvo

Obec Hrabovka

15. 11. 2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

49,73 EUR

Spolok bývalých urbárnikov

Obec Hrabovka

15. 11. 2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

12. 11. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena 2021/0901

Zmluva o zriadení vecného bremena 2021/0901

833,52 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Hrabovka

17. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s KO

Zmluva o poskytovaní služby

Neuvedené

INTA, s.r.o., Rybárska 18/758, 91101 Trenčín

Obec Hrabovka

17. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

9 100,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Hrabovka

13. 9. 2021

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu

1,00 EUR jedeneur

PrimaTEL s.r.o.

Obec Hrabovka

3. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č.U1899/2014

Dodatok č. 1

100,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Hrabovka

20. 7. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Obec Zamarovce

Obec Hrabovka

16. 3. 2021

Dodatok č. 1-Zmluva o výpožičke SODB 2021

Dodatok č. 1 - Zmluva o výpožičke SODB 2021

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Hrabovka

22. 2. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

120,00 EUR

Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hrabovka

16. 2. 2021

Dodatok ku Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok č.20

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

16. 2. 2021

Dodatok ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

Dodatok č.11

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

22. 1. 2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva

Zmluva o prevode vlastníckeho práva

150,00 EUR

Miestna akčná skupina Vršatec

Obec Hrabovka

7. 12. 2020

Zmluva audit za rok 2019

Zmluva audit za rok 2019

960,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Hrabovka

30. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

SR-Štatistický úrad SR

Obec Hrabovka

5. 11. 2020

Dohoda č.20/13/010/67

Dohoda č.20/13/010/67

Neuvedené

ÚPSVAR

Obec Hrabovka

5. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

5 388,00 EUR

MF SR

Obec Hrabovka

23. 6. 2020

Kúpna zmluva číslo 2020/0242

Kúpna zmluva 2020/0242

1,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Hrabovka

2. 6. 2020

Dodatok č. 2

Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve

165,00 EUR

TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Hrabovka

7. 4. 2020

Spracovateľská zmluva

Spracovateľská zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hrabovka

7. 4. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

785,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Hrabovka

19. 3. 2020

Dodatok k zmluve č.YABA112020152498

Príloha č.1 k Zmluve č.YBA112020152498

Neuvedené

ENVI-PAK

Obec Hrabovka

19. 3. 2020

Dodatok č.19 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu č.55001111

Dodatok č.19

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

19. 3. 2020

Dodatok č. 10 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č.550011/21

Dodatok č.10

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

27. 11. 2019

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a nasl.zákona č.417/2013 Z.z.

Dohoda č.19/13/010/60

Neuvedené

ÚPSVAR

Obec Hrabovka

20. 11. 2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

12. 11. 2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb za rok 2

960,00 EUR

Obec Hrabovka

PROFI Audit s.r.o.

5. 11. 2019

Municipálny úver-Univerzál

Zmluva č.04/007/19

Neuvedené

Prima banka Slovensko

Obec Hrabovka

21. 10. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

11 766,00 EUR

Veríme v zábavu s.r.o.

Obec Hrabovka

10. 10. 2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.2019/0849

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.2019/0849

1,00 EUR

Obec Hrabovka

Trenčiansky samosprávny kraj

19. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 721/2019

8 000,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Hrabovka

6. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

100,00 EUR

Disig a.s.

Obec Hrabovka

7. 5. 2019

Zmluva - príloha k zberu odpadov

Príloha č.1 k Zmluve č.ZBA112020152498

Neuvedené

ENVI-PAK

Obec Hrabovka

25. 3. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpa

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Hrabovka

19. 3. 2019

Aktualizácia zmluvy o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

Dodatok č. 9 ku Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemo

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

19. 3. 2019

Aktualizácia zmluvy o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok č.18 k Zmluve o vývoze KO č.550 011 11

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

25. 2. 2019

Dodatok k Zmlkuve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

60,00 EUR

Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hrabovka

25. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

40,00 EUR

Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Hrabovka

11. 2. 2019

Spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva-aktualizovaná k 11.2.2019

Neuvedené

RVS Vlára-Váh - spoločníci

Obec Hrabovka

6. 2. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č.012019 ARC

20 000,00 EUR

ARCADIA corporation s.r.o., C II 88, 01841 Dubnica nad Váhom

Obec Hrabovka

3. 12. 2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

8. 10. 2018

Zmluva

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

700,00 EUR

PROFI Audit s.r.o.

Obec Hrabovka

8. 6. 2018

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

150,00 EUR

TENDERnet, s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Hrabovka

5. 12. 2017

Zmluva o spolupráci

2017/020-008

Neuvedené

Kúpele Tr.Teplice

Obec Hrabovka

20. 11. 2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

17/13/010/83

Neuvedené

Obec Hrabovka

ÚPSVAR

20. 11. 2017

Ddodatok č. 3

Dodatok č.3 k Zmluve o prevádzkovaní Verejného vod

220,00 EUR

Ing. Anton Blažej-ABLA

Obec Hrabovka

26. 9. 2017

Dodatok č. 17 k Zmluve o vývoze KO

Dodatok č.17 k Zmluve o vývoze KO

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 91101 Trencin

Obec Hrabovka

20. 9. 2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

720,00 EUR

PROFI Audit, s.r.o., J. Wokera 2414/32, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hrabovka

16. 8. 2017

Zmluva o nájme pozemkov KN-C p.č. 297, p.č.298 a p.č. 296/3 v katastrálnom území Hrabovka

Zmluva o nájme

1,00 EUR

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Obec Hrabovka

14. 6. 2017

Zmluva o prevode vlastníckych práv

Zmluva o prevode vlastníckych práv

1 400,00 EUR Jedentisícštyristoeur

Janka Orechovská

Obec Hrabovka

19. 5. 2017

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

RVS Vlara Vah s.r.o.,J.Palu 2/3,91441,Nemsova

Obec Hrabovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Barbora, Babeta, Barbara, Barica

Zajtra má meniny Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 4. 12. 2023
oblačno -1 °C -11 °C
utorok 5. 12. slabé sneženie 0/-7 °C
streda 6. 12. slabé sneženie 2/-6 °C
štvrtok 7. 12. zamračené 3/-4 °C