Obsah

2016

Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Hrabovka

zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce hrabovka.pdf Stiahnuté: 152x | 02.06.2017

zmluva-Virtuálny cintorín

zmluva virtuálny cintorín.pdf Stiahnuté: 149x | 02.06.2017

2015

Dodatok č. 1 o odvoze a zhodnotenia použitých batérií a akumulátorov, poskytovateľ AKU-TRANS spol. s r.o., zverejnená 11.05.2015, účinná12.05.2015

Dodatok - AKU -TRANS spol. s r.o..pdf Stiahnuté: 166x | 11.05.2015

Dodatok č. 16 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 55001111, Vývozca Marius Pedersen, a.s., zverejnená 1.4.2015, účinná 2.4.2015

Odpad, zmluva -dodatok.pdf Stiahnuté: 171x | 01.04.2015

Nájomná zmluva č. 1/2015, prenájom sály, prenajímateľ Obec Hravovka, nájomca Lukáš Hamaj, 20-, € zverejnená 30.1.2015, účinná 31.1.2015

Hamaj.pdf Stiahnuté: 159x | 30.01.2015

Nájomná zmluva č. 2/2015, prenájom sály + kuchyňa, prenajímateľ obec Hrabovka, nájomca Michal Hlucháň, 28 €, zverejnená 13.3.2015, účinná 14.3.2015

Hlucháň.pdf Stiahnuté: 166x | 13.03.2015

Nájomná zmluva č. 3/2015

Nájomná zmluva 3.pdf Stiahnuté: 152x | 26.01.2017

Nájomná zmluva č. 4/2015

Nájomná zmluva 4.pdf Stiahnuté: 152x | 26.01.2017

Nájomná zmluva č. 5/2015

Nájomná zmluva 5.pdf Stiahnuté: 159x | 26.01.2017

Nájomná zmluva č.1/2015

Nájomná zmluva 1.pdf Stiahnuté: 159x | 26.01.2017

Nájomná zmluva č.2/2015

Nájomná zmluva 2.pdf Stiahnuté: 151x | 26.01.2017

Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie, zverejnená 6.2.2015, účinná 7.2.2015

zluva dotácia.pdf Stiahnuté: 153x | 06.02.2015

Zmluva o dodávke vody, Čičo Stavislav, Ing. Michaela Hrobárová, zverejnená 10.07.2015, účinná 11.07.2015

Voda Čičo.pdf Stiahnuté: 166x | 10.07.2015

Zmluva o dodávke vody, Ing. Jana Orságová, zverejnená 21.04.2015, účinná 22.04.2015

Orságová.pdf Stiahnuté: 161x | 21.04.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č.180, zverejnená 24.06.2015, účinná 25.06.2015

Náj.zmluva HM.pdf Stiahnuté: 182x | 24.06.2015

Zmluva o poskytovaní audítorovských služieb, PROFI Audit, s.r.o., zverejnená 1.6.2015, účinná 2.6.2015

Audit, zmluva.pdf Stiahnuté: 211x | 01.06.2015

2014

Dodatk k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak telekom,a.s., zverejnená 27.02.2014, účinná 28.02.2014

dodatok.pdf Stiahnuté: 170x | 27.02.2014

Dodatok č. 1 k dohode č. 9 - UPSVaR Trenčín, zverejnená 17.07.2014, účinná 18.07.2014

Dodatok č.1.pdf Stiahnuté: 155x | 17.07.2014

Dohoda č. 9 - UPSVaR Trenčín, zverejnená 24.11.2014, účinná 25.11.2014

Dohoda č. 9.pdf Stiahnuté: 158x | 24.11.2014

Dohoda č. 9 - UPSVaR Trenčín, zverejnená 30.05.2014, účinná 31.05.2014

Dohoda č.9.pdf Stiahnuté: 163x | 30.05.2014

Stránka