Obsah

Správy

prvá
z 15
posledná

Umiestnenie nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Oznamujeme občanom, že vo dvore obecného úradu je pristavený kontajner na zber bio odpadu - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti a reštauračný odpad. Frekvencia vývozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je 2x mesačne. celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-voľné pracovné miesto RVS Vlára-Váh

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď montéra vodohospodárskych zariadení a vodárenských sietí. celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva

V prílohe je zverejnená pozvánka a program plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Hrabovka, ktoré sa uskutoční dňa 5.10.2021. celý text

ostatné | 27. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam-záhradné centrum Biely kvet

V prílohe zverejnený oznam záhradného centra Biely kvet. celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že dňa 8.9.2021 v čase od 17,05-17,10 hod. sa uskutoční pri OcÚ v Hrabovke výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Papier zviažte do balíkov. Vykupujú sa noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Kartóny nevykupujú. Zber sa uskutoční za každého počasia! celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-očkovanie proti ochoreniu COVID-19

MUDr.Podolák z Dolnej Súče oznamuje svojim pacientom, že vykonáva očkovanie proti ochoreniu COVID-19 očkovacou látkou Comirnaty/Pfizer. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a dohodnúť si termín očkovania telefonicky na ambulancii v Dolnej Súči č. tel.032/6593113. celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-čerpanie dovolenky

Oznamujeme občanom, že dňa 2.-3.9.2021 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-neplánované zasadnutie OcZ 7.septembra 2021

V prílohe je zverejnená pozvánka a program na neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 7. septembra 2021. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Povinnosti vyplývajúce pre občanov

V prílohe je zverejnený dokument obdržaný od Okresného úradu Trenčín - "Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejnýchv vodovodoch a verejných kanalizáciách. celý text

ostatné | 16. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam o zverejnení dokumentu-Územný plán obce Hrabovka

Oznamujeme, že v časti Zverejňovanie-Úradná tabuľa-Územný plán obce je zverejnený materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva - Návrh na schválenie Územného plánu obce Hrabovka. Materiál v zmysle zákona je vyvesený min. 15 dní pred termínom rokovania OcZ. celý text

ostatné | 16. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam-čerpanie dovolenky

Oznamujeme občanom, že v dňoch 18.8.-20.8.2021 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 11. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Mimoriadne núdzové opatrenia-africký mor ošípaných

V prílohe je zverejnený list Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR k mimoriadnym núdzovým opatreniam z dôvodu šírenia afrického moru ošípaných. celý text

ostatné | 10. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-obvodný lekár dovolenka

Obvodný lekár MUDr. Podolák z Dolnej Súče oznamuje svojim pacientom, že od 16.8.-20.8.2021 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Belák v Hornej Súči. celý text

ostatné | 10. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Ponuka práce-obec Hrabovka

Obec Hrabovka prijme do pracovného pomeru pomocného pracovníka údržby. celý text

ostatné | 30. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-skrátené úradné hodiny-čerpanie dovolenky

Oznamujeme občanom že od 19.7.2021-23.7.2021 bude obecný úrad otvorený v čase od 7.00-11.00 hod. z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 19. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Divadlo Dolná Súča - PANIKÁRI

Obec Dolná Súča v spolupráci s divadlom komédie z Bratislavy poriadajú divadelnú komédiu PANIKÁRI, ktorá sa uskutoční dňa 6.8.2021 v kinosále KD v Dolnej Súči. Predpredaj vstupeniek je denne na Obecnom úrade v Dolnej Súči alebo na t.č. 0911932031, ticketportal. Vstupné je 15,- €. celý text

ostatné | 15. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-dovolenka všeobecný lekár D.Súča

Všeobecný lekár MUDr. Podolák z Dolnej Súče oznamuje svojim pacientom, že v čase od 15.7.-30.7.2021 bude ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Belák v Hornej Súči. celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam-zmena v úradných hodinách v stredu 7.7.2021

Oznamujeme občanom, že dňa 7.7.2021 bude obecný úrad otvorený v čase od 7.00-12.00 hod. celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v obci Hrabovka

V zmysle doručeného listinného dokumentu doručeného na obecný úrad v Hrabovke dňa 28.6.2021 oznamujeme: celý text

ostatné | 1. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 2.7.2021 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 28. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam-odpis vodomerov

Oznam o odpise vodomerov - odber vody z verejného vodovodu v obci Hrabovka: celý text

ostatné | 22. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V prílohe je zverejnené Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v obci Hrabovka. celý text

ostatné | 21. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - zasadnutie OcZ 22.6.2021

V prílohe je zverejnená pozvánka a program plánovaného zasadnutia OcZ dňa 22.6.2021.
Zároveň na úradnej tabuli obce je zverejnený návrh Záverečného účtu za rok 2020 obce Hrabovka,Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2020 a Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021. celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam-očkovanie pre občanov

Očkovanie pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie. celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie na úradnej tabuli obce

Obec Hrabovka upozorňuje na zverejnenie nasledovných dokumentov na webovom sídle na Úradnej tabuli-Vyhlášky a oznamy pre verejnosť obce Hrabovka:
celý text

ostatné | 28. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Upozornenie - falošní asistenti sčítania

Opakovane upozorňujeme na výskyt falošných asistentov sčítania obyvateľov - asistované sčítanie obyvateľov sa vykonáva od 3.mája 2021 do 13. júna 2021. celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM-očkovanie psov

Oznamujeme, že v obci Hrabovka sa uskutoční očkovanie psov proti besnote v piatok 14.5.2021 podľa nasledovného harmonogramu:
Hrabovka-detské ihrisko - 16.30-17.10 hod.
Hrabovka-obecný úrad - 17.15-17.30 hod.
Hrabovka-oproti cintorínu- cca 17.35-18.00 hod. celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Asistované sčítanie obyvateľov

V dňoch 3.mája 2021 až 13.júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemohli sami sčítať elektronicky. celý text

ostatné | 3. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznam o umiestnení veľkoobjemových kontajnerov

Oznam o umiestnení veľkoobjemových kontajnerov v obci Hrabovka na jarné upratovanie. celý text

ostatné | 3. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní komunikácie

V súvislosti s biskupskou vysviackou, ktorá sa uskutoční na Skalke vydal Okresný úrad rozhodnutie o zvláštnom užívaní komunikácie dňa 24.4.2021 v čase od 9.00-15.00 hod. Rozhodnutie je v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 22. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá
z 15
posledná