Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

OZNAM-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom , že dňa 16.11.2020 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č.718/2020-predĺženie núdzového stavu

V prílohe je zverejnené Uznesenie vlády SR č. 718/2020 o predĺžení núdzového stavu v Slovenskej republike. celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie Vlády SR č.704

V prílohe je zverejnené Uznesenie Vlády SR č.704, kde sú zverejnené pokyny a podmienky k zákazu vychádzania a testovaniu občanov. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že z dôvodu realizácie II.kola plošného testovania na COVID-19 a následnej dezinfekcie priestorov obecného úradu bude úrad dňa 9.11.2020 zatvorený. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

II.kolo celoplošného testovania COVID-19 v obci Hrabovka

Zverejnenie informácie k celoplošnému testovaniu COVID-19 - II. kolo:
celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-školské spoje pre žiakov ZŠ

Na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja bola doručená žiadosť obce Hrabovka ohľadne zabezpečenia autobusového spojenia a prepravy školopovinných detí na vyučovanie.
Po komplexnom posúdení všetkých súvisiacich okolností v spolupráci so SAD Trenčín, a. s. predkladá TSK nasledovné stanovisko. Autobusová linka č. 309404,spoj č. 17 s odchodom o 13:35 hod z Trenčína bude premávať cez Brančíkovú ulicu.
Uvedené zmeny budú v platnosti od zajtra t. j. od 05.11.2020. Autobusová linka 309405, spoj číslo 14, s odchodom o 07:00 hod z Dolnej Súče bude zachádzať cez
Hrabovku s časom odchodu o 07:19 hod do zastávky Trenčín, ul.Brančíková od zajtra t. j. od 05.11.2020. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

1.kolo celoplošného testovania na COVID-19

Radi by sme sa touto cestou chceli poďakovať všetkým členom odberného tímu, ktorí cez víkend obetovali svoj voľný čas a pomohli s testovaním našich obyvateľov.

Veľká vďaka patrí zdravotníkom, administratívnym pracovníčkam, vojakom a policajtom,dobrovoľníkom, ktorí vytvorili skvelý tím a otestovali v priebehu soboty v našej obci 439 ľudí (z Hrabovky a blízkeho okolia).

Ďakujeme aj Vám všetkým, ktorí ste sa testovania zúčastnili a s trpezlivosťou a pochopením počkali, kým sa dostanete na rad. celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že z dôvodu realizácie plošného testovania na COVID-19 a následnej dezinfekcie priestorov obecného úradu bude úrad dňa 2.11.2020 zatvorený. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020

V prílohe je zverejnené Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre občanov-ukladanie separovaného odpadu pri obecnom úrade

Vzhľadom k tomu, že v priestoroch pri obecnom úrade, kde sú uložené kontajnery na separovaný odpad, bude prebiehať celoplošné testovanie na COVID-19, žiadame občanov, aby nenosili komunálny odpad do týchto priestorov. Odpad si zatiaľ ponechajte v domácnostiach a po skončení testovania a sprístupnení priestoru môžte tento uložiť do príslušných kontajnerov. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokyny pre občanov k celoplošnému testovaniu na COVID-19 v obci Hrabovka

Vážení občania,
zverejňujeme ďaľšie informácie k postupu plošného testovania na COVID-19 v obci Hrabovka:
celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR - oznámenie o uverejnení vo Vestníku vlády SR, čiastka 11/2020

Na základe § 59b ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. sú v prílohe zverejnené Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Karanténne zariadenia

V prílohe je zverejnený zoznam karanténnych zariadení v prípade, že niekto chce využiť tieto na pobyt v karanténe.
https://www.mindop.sk/cestovnyruch/ubytovacie-zariadenia-pre-karantenne-ubytovanie celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o otvorení predajne potravín

Oznamujeme občanom, že od 30.10.2020 je v obci Hrabovka otvorená predajňa potravín NICOL. Otváracie hodiny predajne sú nasledovné:

Pondelok - Piatok 6.00-18.00 hod.
Sobota 6.00-12.00 hod.
Nedeľa 7.30-11.30 hod. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Celoplošné testovanie COVID-19 v obci Hrabovka

V sobotu 31.10.2020 bude v obci Hrabovka prebiehať celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Test môžete absolvovať v externom priestore pri obecnom úrade v Hrabovke v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. (posledný ster bude o o 21:30 hod.). Prestávky budú v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. a od 18:00 hod. do 18:30 hod. K registrácii si prineste občiansky preukaz, deti od 10-15 rokov kartičku poistenca.
Napriek skutočnosti, že test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste, prosíme Vás, aby ste využili testovacie miesto v závislosti od adresy trvalého prípadne prechodného pobytu v obci Hrabovka.

Ďalšie bližšie informácie budú priebežne doplnené na stránku obce. V prípade doplňujúcich informácií môžete kontaktovať linku obecného úradu na tel. č. 032/7432324, prípadne emailom: obec.hrabovka@atlas.sk celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Ponuka práce

V prílohe je zverejnený oznam s ponukou práce pre firmu Vaillant Industrial Slovakia Trenčianske Stankovce. celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nábor zdravotníkov - celoplošné testovanie na COVID-19

Obec Hrabovka robí nábor dobrovoľných zdravotníckych pracovníkov, ktorí by vykonali odber pri celoplošnom testovaní na COVID-19. Záujemcovia hláste sa na obecnom úrade na č. tel. 0911038185, 032/7432324. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č. 678/2020

V prílohe je zverejnené Uznesenie vlády SR č. 678/2020 platné od 24.10.2020. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia k sčítaniu domov, bytov, domácností

V prílohe zverejňujeme tlačovú správu Štatistického úradu SR k sčítaniu domov, bytov, domácností. celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Neplánované zasadnutie OcZ dňa 21.10.2020

V prílohe je zverejnená pozvánka a program neplánovaného zasadnutia OcZ, ktoré sa uskutoční dňa 21.10.2020 o 15.00 hod. v sále KD Hrabovka. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020

V prílohe sú zverejnené opatrenia ÚVZ SR platné od 15.10.2020. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Porucha pevnej linky na obecnom úrade

Z dôvodu poruchy pevnej linky na obecnom úrade zverejňujeme čísla mobilných telefónov:

č. tel. 0911 038 185 - Eva Mráziková, starostka

č. tel. 0902 694 104 - Mgr. Štefánková Janka, pracovníčka OcÚ
celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR platné od 13.10.2020

V prílohe je zverejnené Uznesenie vlády SR platné od 13.10.2020. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-povinná registrácia chovu ošípaných

V prílohe je zverejnený oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín v súvislosti s registráciou chovov ošípaných. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-ponuka pracovné miesto-predajňa potravín

Predajňa potravín v Hrabovke prijme ihneď do pracovného pomeru predavačku/ča. Záujemcovia získajú bližšie informácie na telefónnom čísle 0905205503. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-zverejnenie výzvy Štátne lesy SR

Oznamujeme občanom, že na webovom sídle v časti Zverejňovanie-úradná tabuľa-Vyhlášky a oznamy pre verejnosť, je zverejnená Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov doručená na obec Hrabovka.
Výzva je zverejnená po dobu 60 dní odo dňa vyvesenia. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM-zverejnenie Správy o hodnotení ÚPN-O Hrabovka

Oznamujeme občanom, že na stránke obce v časti Zverejňovanie-úradná tabuľa-územný plán obce Hrabovka je zverejnená Správa o hodnotení ÚPN-O Hrabovka spolu s vyjadrením Okresného úradu Trenčín. celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie ÚPSVaR

NP — „PRACUJ, ZMEŇ SVOJ ŽIVOT“

aktivita č. 2 „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom

poskytovateľov sociálnych služieb “ celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera - piatok 9.10.2020

Oznamujeme občanom, že v piatok 9. 10. 2020
v čase : 17,20 - 17,30 hod. pri OcÚ
sa uskutoční výkup papiera v obci Hrabovka.

celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam-bohoslužby v kaplnke v Hrabovke

Rímsko-katolícka farnosť – správca farnosti oznamuje občanom, že bohoslužby, ktoré sa majú konať v kaplnke v obci Hrabovka budú nasledovne:

Piatok 2.10.2020 o 15.30 hod. – spoveď
o 16.00 – svätá omša

Nedeľa 4.10.2020 o 9.00 hod. – svätá omša

Pri účasti na bohoslužbách je potrebné dodržiavať opatrenia Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú platné od 1.10.2020, t.j. maximálny počet osôb v kaplnke 50, dodržiavanie odstupov na nádvorí, dezinfekcia a prekrytie dýchacích ciest rúškami.
celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 13
posledná