Obsah

Sčítanie obyvateľstva 2021 od 15.2.2021 do 31.3.2021

Typ: ostatné
Vážení občania,
zverejňujeme základné informácie k sčítaniu obyvateľov v obci Hrabovka.

SODB-leták
SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

 Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto v kancelárii účtovníčky, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať stacionárny a mobilný asistent . Prevádzkové hodiny kontaktného miesta budú včas zverejnené. Kontaktná osoba a zároveň aj asistent sčítania v obci Hrabovka je Mgr. Janka Štefánková, tel.: 032/7432324, 0902694104.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa.

Naopak, ak zomrie človek z polnoci 31. decembra 2020 na 1. januára 2021 treba ho sčítať.

 

Základné údaje:

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

Ako sa sčítať:

https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

Úlohy obcí pri sčítaní obyvateľov:

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/ulohy-obci-pri-scitani-obyvatelov


Príloha

Vytvorené: 11. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2021 10:48
Autor: Správce Webu