Obsah

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva v obci Hrabovka

Typ: ostatné
V zmysle doručeného listinného dokumentu doručeného na obecný úrad v Hrabovke dňa 28.6.2021 oznamujeme:

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Hrabovka.
Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Hrabovke o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Michal Jakab.
Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Hrabovka uvoľnil zvolený poslanec Ivan Čulen a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 28.júna 2021.
Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                   Eva Mráziková, starostka obce
                            

 


Vytvorené: 1. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2021 12:17
Autor: Správce Webu