Obsah

Správy

prvá
z 13
ďalší posledná

Výsledky 2. ročníka súťaže: "OČAMI NAŠICH DETÍ"

Kategória deti 6 -10 rokov
1.miesto
KRISTÍNA HOLÍČKOVÁ
2.miesto
SIMONKA CHMELINOVÁ
3.miesto
SOFIA BULEJKOVÁ celý text

ostatné | 21. 5. 2012 | Autor:

Zamrznutie vodomerov

Obecný úrad v Hrabovke upozorňuje občanov na zabezpečenie vodomerov vo vodovodných šachtách proti zamrznutiu.
V prípade poškodenia vodomera náklady spojené s opravou a výmenu vodomera si v plnej výške hradí odberateľ. celý text

ostatné | 4. 1. 2012 | Autor:

Otvorený list predsedu ZMOS občanom obce

Vážení obyvatelia miest a obcí,
poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpečovať všestranný rozvoj na svojom území. Úlohou samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš dôstojný život. celý text

ostatné | 15. 11. 2011 | Autor:
prvá
z 13
ďalší posledná