Obsah

Zápisnica

Rok 2020

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 28.01.2020 Stiahnuté: 36x | 12.02.2020

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa13.12.2019 Stiahnuté: 41x | 19.12.2019

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 12.11.2019 Stiahnuté: 46x | 21.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 24.9.2019 Stiahnuté: 135x | 04.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 25.6.2019 Stiahnuté: 111x | 02.07.2019

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ Stiahnuté: 107x | 24.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 23.4.2019 Stiahnuté: 113x | 06.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 22.1.2019 Stiahnuté: 167x | 05.02.2019

Rok 2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 18.12.2018 Stiahnuté: 148x | 28.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ dňa 4.12.2018 Stiahnuté: 140x | 13.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 26.10.2018 Stiahnuté: 137x | 09.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 09.10.2018 Stiahnuté: 132x | 22.10.2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OCZ 21.8.2018 Stiahnuté: 152x | 04.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 26.6.2018 Stiahnuté: 188x | 03.07.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 27.3.2018 Stiahnuté: 197x | 11.04.2018

Rok 2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 12.12.2017 Stiahnuté: 239x | 20.12.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 26.09.2017 Stiahnuté: 233x | 10.10.2017

Zápisnica a uznesenia z neplánovaného zasadnutia OCZ 02.08.2017 Stiahnuté: 232x | 08.08.2017

Zápisnica a uznesenia z plánovaného zasadnutia OCZ 27.06.2017 Stiahnuté: 225x | 08.08.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 25.04.2017 Stiahnuté: 270x | 15.05.2017

Stránka