Obsah

Zápisnica

Rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 23.4.2019 Stiahnuté: 18x | 06.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia OCZ dňa 22.1.2019 Stiahnuté: 58x | 05.02.2019

Rok 2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 18.12.2018 Stiahnuté: 50x | 28.12.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OcZ dňa 4.12.2018 Stiahnuté: 61x | 13.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 26.10.2018 Stiahnuté: 55x | 09.11.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 09.10.2018 Stiahnuté: 50x | 22.10.2018

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OCZ 21.8.2018 Stiahnuté: 61x | 04.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 26.6.2018 Stiahnuté: 101x | 03.07.2018

Zápisnica zo zasadnutia OCZ 27.3.2018 Stiahnuté: 106x | 11.04.2018

Rok 2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 12.12.2017 Stiahnuté: 146x | 20.12.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 26.09.2017 Stiahnuté: 138x | 10.10.2017

Zápisnica a uznesenia z neplánovaného zasadnutia OCZ 02.08.2017 Stiahnuté: 143x | 08.08.2017

Zápisnica a uznesenia z plánovaného zasadnutia OCZ 27.06.2017 Stiahnuté: 139x | 08.08.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OCZ 25.04.2017 Stiahnuté: 159x | 15.05.2017

Zápisnica a uznesenia z neplánovaného zasadnutia OcZ 15.02.2017 Stiahnuté: 168x | 21.02.2017

Rok 2016

Zápisnica a uznesenia z plánovaného zasadnutia OcZ 15.12.2016 Stiahnuté: 127x | 20.03.2017

Zápisnica a uznesenia z neplánovaného zasadnutia OcZ 22.11.2016 Stiahnuté: 132x | 06.02.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 27.09.2016 Stiahnuté: 126x | 06.02.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 28.6.2016 Stiahnuté: 125x | 06.02.2017

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 26.4.2016 Stiahnuté: 126x | 06.02.2017

Stránka