Obsah

Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.2/2019 - dodatok k VZN o odpadoch Stiahnuté: 17x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 15x | 17.12.2019

Návrh VZN 2/2019 - dodatok k VZN o odpadoch Stiahnuté: 21x | 25.11.2019

Návrh VZN č.1/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 16x | 25.11.2019

Návrh VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní el.služieb Stiahnuté: 283x | 23.11.2017

Návrh Dodatok k VZN č. 6/2016 Stiahnuté: 258x | 23.11.2017

Aktualizácia štatútu obce Stiahnuté: 282x | 11.09.2017

Rok 2018

VZN 2/2018 o správe a prevádzke cintorína Stiahnuté: 200x | 03.07.2018

VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania Stiahnuté: 171x | 03.07.2018

Návrh VZN 2/2018 - cintorín Stiahnuté: 226x | 08.06.2018

Návrh VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 171x | 08.06.2018

Rok 2017

VZN č. 6/2017 Stiahnuté: 148x | 13.12.2017

VZN č. 5/2017 miestne dane a poplatok za KO Stiahnuté: 269x | 13.12.2017

Dodatok k VZN č.6/2016 Stiahnuté: 168x | 23.11.2017

VZN č. 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 244x | 12.10.2017

VZN č. 3/2017 o podmienkach držania psov na území obce Hrabovka Stiahnuté: 260x | 12.10.2017

VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 258x | 08.08.2017

VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 243x | 07.08.2017

Rok 2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabovka Stiahnuté: 270x | 06.02.2017

VZN č. 9/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 368x | 06.02.2017

Stránka