Obsah

Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní el.služieb Stiahnuté: 178x | 23.11.2017

Návrh Dodatok k VZN č. 6/2016 Stiahnuté: 165x | 23.11.2017

Aktualizácia štatútu obce Stiahnuté: 173x | 11.09.2017

Rok 2018

VZN 2/2018 o správe a prevádzke cintorína Stiahnuté: 92x | 03.07.2018

VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania Stiahnuté: 76x | 03.07.2018

Návrh VZN 2/2018 - cintorín Stiahnuté: 104x | 08.06.2018

Návrh VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 80x | 08.06.2018

Rok 2017

VZN č. 6/2017 Stiahnuté: 48x | 13.12.2017

VZN č. 5/2017 miestne dane a poplatok za KO Stiahnuté: 170x | 13.12.2017

Dodatok k VZN č.6/2016 Stiahnuté: 69x | 23.11.2017

VZN č. 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 146x | 12.10.2017

VZN č. 3/2017 o podmienkach držania psov na území obce Hrabovka Stiahnuté: 153x | 12.10.2017

VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 156x | 08.08.2017

VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 142x | 07.08.2017

Rok 2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabovka Stiahnuté: 159x | 06.02.2017

VZN č. 9/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 184x | 06.02.2017

VZN č. 8/2016 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 155x | 06.02.2017

VZN č. 7/2016 o daniach a miestnych poplatkoch za KO Stiahnuté: 180x | 06.02.2017

VZN č. 6/2016 obce o správnych poplatkoch Stiahnuté: 159x | 06.02.2017

VZN č. 5/2016 o sťažnostiach a petíciach Stiahnuté: 151x | 06.02.2017

Stránka