Obsah

Dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní el.služieb Stiahnuté: 196x | 23.11.2017

Návrh Dodatok k VZN č. 6/2016 Stiahnuté: 180x | 23.11.2017

Aktualizácia štatútu obce Stiahnuté: 187x | 11.09.2017

Rok 2018

VZN 2/2018 o správe a prevádzke cintorína Stiahnuté: 109x | 03.07.2018

VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania Stiahnuté: 90x | 03.07.2018

Návrh VZN 2/2018 - cintorín Stiahnuté: 124x | 08.06.2018

Návrh VZN 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania a odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 94x | 08.06.2018

Rok 2017

VZN č. 6/2017 Stiahnuté: 62x | 13.12.2017

VZN č. 5/2017 miestne dane a poplatok za KO Stiahnuté: 186x | 13.12.2017

Dodatok k VZN č.6/2016 Stiahnuté: 84x | 23.11.2017

VZN č. 4/2017 o vylepovaní volebných plagátov Stiahnuté: 161x | 12.10.2017

VZN č. 3/2017 o podmienkach držania psov na území obce Hrabovka Stiahnuté: 168x | 12.10.2017

VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Stiahnuté: 174x | 08.08.2017

VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 161x | 07.08.2017

Rok 2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabovka Stiahnuté: 176x | 06.02.2017

VZN č. 9/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 210x | 06.02.2017

VZN č. 8/2016 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 171x | 06.02.2017

VZN č. 7/2016 o daniach a miestnych poplatkoch za KO Stiahnuté: 193x | 06.02.2017

VZN č. 6/2016 obce o správnych poplatkoch Stiahnuté: 174x | 06.02.2017

VZN č. 5/2016 o sťažnostiach a petíciach Stiahnuté: 168x | 06.02.2017

Stránka