Obsah

Dokumenty

Štandardy kvality vody 2018 Stiahnuté: 42x | 26.02.2019

Štatút obce Hrabovka 2017 Stiahnuté: 47x | 26.09.2017

Štandardy kvality vody 2017 Stiahnuté: 56x | 26.09.2018

Plán kontrolnej činnosti HK II.polrok 2018 Stiahnuté: 63x | 11.06.2018

Plán kontrolnej činnosti HK I.polrok 2018 Stiahnuté: 63x | 11.06.2018

Plán kontrolnej činnosti HK II.polrok 2017 Stiahnuté: 58x | 11.06.2018

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Stiahnuté: 108x | 26.01.2017

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR Stiahnuté: 89x | 26.01.2017

Výsledy volieb do NR SR v obci Hrabovka Stiahnuté: 85x | 26.01.2017

Vyhlásenie voľby HK obce Hrabovka Stiahnuté: 109x | 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016 Stiahnuté: 100x | 26.01.2017

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 Stiahnuté: 83x | 26.01.2017

Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2015 Stiahnuté: 84x | 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016 Stiahnuté: 99x | 26.01.2017

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019 Stiahnuté: 91x | 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 Stiahnuté: 103x | 26.01.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabovka 2014-2020 Stiahnuté: 115x | 26.01.2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčin Stiahnuté: 87x | 26.01.2017

Onámenie o vypracovaní strategického dokumentu Stiahnuté: 105x | 26.01.2017

Územ.plán mesta Trenčín, zmeny a doplnky č. 2 - Terminál - návrh Stiahnuté: 104x | 26.01.2017

Stránka