Obsah

Dokumenty

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2019 a roky 2020-2021 Stiahnuté: 43x | 09.11.2018

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2019-2021 Stiahnuté: 54x | 11.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Stiahnuté: 57x | 11.10.2018

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 95x | 27.11.2017

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2018-2020 Stiahnuté: 77x | 27.11.2017

Programový rozpočet 2011 Stiahnuté: 84x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2011-2013 Stiahnuté: 86x | 26.01.2017

Programový rozpočet obce Hrabovka na rok 2012 Stiahnuté: 89x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2012-2014 Stiahnuté: 85x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2014-2016 Stiahnuté: 85x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2015-2017 Stiahnuté: 87x | 26.01.2017

Rozpočet na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 91x | 26.01.2017

Schválený rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 91x | 26.01.2017

Záverečný účet a Výročná správa

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 39x | 11.10.2018

Príloha k Záverečnému účtu Stiahnuté: 54x | 11.06.2018

Stanovisko HK k Záverečnému účtu 2017 Stiahnuté: 55x | 11.06.2018

Návrh-Záverečný účet za rok 2017 Stiahnuté: 50x | 11.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 81x | 20.09.2017

ZÚ - čerpanie k záverečnému účtu 2016 Stiahnuté: 79x | 03.07.2017

ZÚ-stanovisko HK k záverečnému účtu 2016 Stiahnuté: 81x | 03.07.2017

Stránka