Obsah

Dokumenty

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2019 a roky 2020-2021 Stiahnuté: 62x | 09.11.2018

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2019-2021 Stiahnuté: 72x | 11.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Stiahnuté: 76x | 11.10.2018

Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 114x | 27.11.2017

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na r.2018-2020 Stiahnuté: 96x | 27.11.2017

Programový rozpočet 2011 Stiahnuté: 101x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2011-2013 Stiahnuté: 104x | 26.01.2017

Programový rozpočet obce Hrabovka na rok 2012 Stiahnuté: 106x | 26.01.2017

Programový rozpočet 2012-2014 Stiahnuté: 102x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2014-2016 Stiahnuté: 101x | 26.01.2017

Rozpočet na r. 2015-2017 Stiahnuté: 101x | 26.01.2017

Rozpočet na roky 2016 - 2018 Stiahnuté: 107x | 26.01.2017

Schválený rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 106x | 26.01.2017

Záverečný účet a Výročná správa

Schválený Záverečný účet obce Hrabovka za rok 2018 Stiahnuté: 12x | 26.06.2019

Čerpanie rozpočtu za rok 2018-príloha Stiahnuté: 15x | 10.06.2019

Návrh - Záverečný účet za rok 2018 Stiahnuté: 18x | 10.06.2019

Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2018 Stiahnuté: 13x | 07.06.2019

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 56x | 11.10.2018

Príloha k Záverečnému účtu Stiahnuté: 73x | 11.06.2018

Stanovisko HK k Záverečnému účtu 2017 Stiahnuté: 75x | 11.06.2018

Stránka