Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Certifikát množstvového zberu za rok 2018

V prílohe je zverejnený certifikát za rok 2018-množstvový zber komunálneho odpadu za obec Hrabovka. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena-mimoriadne zasadnutie OcZ

Oznamujeme, že na základe požiadavky poslancov OcZ mimoriadne zasadnutie OcZ sa uskutoční dňa 15.5.2019 o 17.00 hod. (pôvodne na pozvánke 16.00 hod.) celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Mimoriadne zasadnutie OcZ

V prílohe je zverejnená pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ dňa 15.5.2019. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - predajňa COOP Jednota zatvorená

Oznamujeme občanom, že Predajňa COOP Jednota bude v dňoch 15.mája a 16.mája 2019 zatvorená z dôvodu inventúry. celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM-očkovanie psov

Súkromný veterinárny lekár oznamujem občanom, že každoročné očkovanie psov proti besnote (príp. iným infekčným ochoreniam) sa uskutoční v piatok 10.5.2019 podľa nasledovného harmonogramu:
Hrabovka - detské ihrisko - 17.00-17.45 hod.
Hrabovka - obecný úrad - 17.45-18.20 hod.
Hrabovka - oproti cintorínu cca 18.25-19.00 hod.
Potrebné je priniesť očkovací preukaz, poplatok za očkovanie proti besnote je 5,- €.
V prípade otázok môžte kontaktovať MVDr. Sochuľáka na č.tel. 0905768026 celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Stavanie mája 2019

V prílohe je zverejnený plagát - pozvánka na stavenie mája v obci Hrabovka. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vážení občania, v týchto dňoch ste obdržali do schránok oznámenie o kontrole komínov a plynových kotlov od firmy AA Správa s.r.o. Obec Hrabovka týmto oznamuje, že táto služba nie je zabezpečovaná prostredníctvom obecného úradu. V prípade objednávky každý majiteľ nehnuteľnosti si túto službu zabezpečuje na vlastnú zodpovednosť a riziko. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam-predajňa COOP Jednota zatvorená

Vedúca COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude dňa 30.4.2019 zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Predajňa bude znova otvorená vo štvrtok 2.mája 2019. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam-zmena vo vývoze KO

Oznamujeme občanom, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov je vývoz komunálneho odpadu z domácností posunutý na piatok 26.04.2019. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí územného konania

V prílohe je zverejnené oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM-Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 18. apríla 2019 bude Obecný úrad v Hrabovke zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Úrad bude otvorený po Veľkonočných sviatkoch dňa 23.4.2019 v riadnych úradných hodinách. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na plánované zasadnutie OcZ - 23.4.2019

V prílohe je zverejnená pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Hrabovka, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2019 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Dodatočné povolenie stavby-Gregor-verejná vyhláška

V prílohe je zverejnené verejná vyhláška o začatí konania o dodatočnom povolení stavby. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška-stavebné povolenie

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška na stavebné povolenie RD-Rožník.
celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do Európskeho parlamentu

V prílohe je zverejnený zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 25. mája 2019. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie voličského preukazu

Žiadatelia o vydanie voličského preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu môžu svoju žiadosť zaslať
na e-mailovú adresu: obec.hrabovka@atlas.sk. Termín pre zaslanie voličského preukazu poštou je do 6.mája 2019, po tomto termíne je potrebné prísť osobne na obecný úrad v Hrabovke, kde si žiadateľ preberie voličský preukaz osobne. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Doplnenie informácie k výmene vodomerov

K oznamu o výmene vodomerov :
dňa 2.4.2019 - budú sa vymieňať v domácnostiach smerom
na horný koniec od obecného úradu
dňa 3.4.2019 - budú sa vymieňať v domácnostiach smerom
na dolný koniec od obecného úradu celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o doručovaní písomnosti

Vo veci na Okresnom súde Trenčíne je na obecnom úrade v Hrabovke uložená na doručenie súdna písomnosť 59Er/3045/2012, 59Er/3594/2012, 59Er/3593/2012, 61Er/1329/2016 do vlastných rúk - Anton Holúbek (1978) po dobu 30 dní. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2019 celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľba prezidenta SR v obci Hrabovka - II.kolo

V prílohe je zverejnený odpis zápisnice - výsledky voľby Prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo za obec Hrabovka. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - Pošta Dolná Súča

V prílohe je k nahliadnutiu zmena otváracích hodín od Slovenskej pošty - pobočka Dolná Súča. celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - výmena vodomerov

Dňa 2.4.2019 a 3.4.2019 prebehne v domácnostiach výmena a kontrola vodomeru a to v čase od 8.00 - 14.00 hod. Jedná sa o domácnosti, kde končí platnosť vodomeru a namontovanie spätnej klapky. Preto žiadame o sprístupnenie do domácnosti pre pracovníkov OcÚ Hrabovka, ktorí sú na túto prácu poverení. Ak sa nemôžete zúčastniť zabezpečte si náhradu. V opačnom
prípade si tento úkon zaplatíte osobne.

Eva Mráziková, starostka

Oznámenia boli doručené do domácností dňa 28.03.2019 celý text

ostatné | 30. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľba Prezidenta SR-výsledky I.kolo v obci Hrabovka

V prílohe je zverejnený odpis zápisnice - výsledky voľby Prezidenta Slovenskej republiky - I. kolo za obec Hrabovka. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - novostavba rodinného domu-povolenie

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška - povolenie novostavby rodinného domu. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - rozhodnutie novostavba rodinného domu

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška - rozhodnutie "Novostavba rodinného domu". celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o doručovaní písomnosti

Vo veci na Okresnom súde Trenčíne je na obecnom úrade v Hrabovke uložená na doručenie súdna písomnosť do vlastných rúk - Anton Holúbek (1978) po dobu 30 dní. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia pre voliča-voľby prezidenta SR 2019

V prílohe je zverejnená informácia pre voliča k voľbám Prezidenta SR 2019. celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Oznámenie o výkupe papiera v obci Hrabovka

Oznamujeme, že v obci Hrabovka sa dňa
8. marca 2019 v čase od 16.30-16.45 hod. uskutoční pravidelný výkup papiera výmenou za papierové výrobky. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam-MUDr. Podolák

Oznam
MUDr. Podolák, obvodný lekár Dolná Súča oznamuje svojim pacientom, že v čase od 4. marca-8. marca 2019 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Guller v Hornej Súči.
celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Prerušenie dodávky el.energie - časť Hrabovský Mlyn

V prílohe je zverejnený oznam o prerušení dodávky elektrickej energie v časti Hrabovský Mlyn. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná