Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

POZOR ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

POZOR ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN:

Oznamujeme občanom, že v dňoch 15.7.2019 -22.07.2019 vrátane bude obecný úrad z dôvodu čerpania riadnej dovolenky otvorený v čase od 8.00 hod. – 12.00 hod.
Za pochopenie vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

V prílohe je zverejnené Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava. celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM-odpis stavu vodomerov v obci

Oznamujeme občanom, že dňa 9.7.2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod. a dňa 13.7.2019 v čase od 9.00 do 13.00 hod. sa bude v obci Hrabovka vykonávať odpis vody v domácnostiach pracovníkmi OcÚ Hrabovka. Z toho dôvodu vyzývame občanov, aby zabezpečili dobrý prístup k vodomerom, vyčerpali si vodovodné šachty, zatvorili psov a umožnili plynulý odpis vody. Odpis sa vykoná len počas týchto dní. celý text

ostatné | 3. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie- obecný úrad zatvorený 4.7.2019

Oznamujeme občanom, že dňa 4.7.2019 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
Za pochopenie ďakujeme

pracovníci OcÚ celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornenie na zákaz vjazdu

V prílohe je zverejnené upozornenie na zákaz vjazdu - nezákonné vjazdy motorových vozidiel do chránených území. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie - verejná vyhláška

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška - rozhodnutie v spojenom konaní o dodatočnom povolení stavby a kolaudačnom konaní - Marek Gregor a manž. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na riadne zasadnutie OcZ 25.6.2019

V prílohe je zverejnená pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2019 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Povolenie-Púť Skalka nad Váhom

V prílohe je zverejnené povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie pri príležitosti podujatia Púť na Skalku. celý text

ostatné | 14. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do Európskeho parlamentu v obci Hrabovka

V prílohe je zverejnená zápisnica z volieb do Európskeho parlamentu v obci Hrabovka. Účasť voličov v našej obci bola 28 % z oprávnených voličov. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam o doručovaní písomnosti

Vo veci na Okresnom súde Trenčíne je na obecnom úrade v Hrabovke uložená na doručenie súdna písomnosť zn.49Er/1557/2014 do vlastných rúk - Anton Holúbek (1978) po dobu 30 dní. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam o zatvorení predajne COOP Jednota

Oznamujeme občanom, že predajňa COOP Jednota v Hrabovke bude v dňoch 1. júna - 8. júna 2019 zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Predajňa bude znova otvorená
11. júna 2019. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena a doplnok č.5 ÚP mesta Trenčín-Areál Merina

V prílohe je zverejnený materiál - Zmena a doplnok č.5 k ÚP Mesta - Areál Merina celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Certifikát množstvového zberu za rok 2018

V prílohe je zverejnený certifikát za rok 2018-množstvový zber komunálneho odpadu za obec Hrabovka. celý text

ostatné | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Zmena-mimoriadne zasadnutie OcZ

Oznamujeme, že na základe požiadavky poslancov OcZ mimoriadne zasadnutie OcZ sa uskutoční dňa 15.5.2019 o 17.00 hod. (pôvodne na pozvánke 16.00 hod.) celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Mimoriadne zasadnutie OcZ

V prílohe je zverejnená pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ dňa 15.5.2019. celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam - predajňa COOP Jednota zatvorená

Oznamujeme občanom, že Predajňa COOP Jednota bude v dňoch 15.mája a 16.mája 2019 zatvorená z dôvodu inventúry. celý text

ostatné | 10. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM-očkovanie psov

Súkromný veterinárny lekár oznamujem občanom, že každoročné očkovanie psov proti besnote (príp. iným infekčným ochoreniam) sa uskutoční v piatok 10.5.2019 podľa nasledovného harmonogramu:
Hrabovka - detské ihrisko - 17.00-17.45 hod.
Hrabovka - obecný úrad - 17.45-18.20 hod.
Hrabovka - oproti cintorínu cca 18.25-19.00 hod.
Potrebné je priniesť očkovací preukaz, poplatok za očkovanie proti besnote je 5,- €.
V prípade otázok môžte kontaktovať MVDr. Sochuľáka na č.tel. 0905768026 celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Stavanie mája 2019

V prílohe je zverejnený plagát - pozvánka na stavenie mája v obci Hrabovka. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam

Vážení občania, v týchto dňoch ste obdržali do schránok oznámenie o kontrole komínov a plynových kotlov od firmy AA Správa s.r.o. Obec Hrabovka týmto oznamuje, že táto služba nie je zabezpečovaná prostredníctvom obecného úradu. V prípade objednávky každý majiteľ nehnuteľnosti si túto službu zabezpečuje na vlastnú zodpovednosť a riziko. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam-predajňa COOP Jednota zatvorená

Vedúca COOP Jednota oznamuje, že predajňa bude dňa 30.4.2019 zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Predajňa bude znova otvorená vo štvrtok 2.mája 2019. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam-zmena vo vývoze KO

Oznamujeme občanom, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov je vývoz komunálneho odpadu z domácností posunutý na piatok 26.04.2019. celý text

ostatné | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí územného konania

V prílohe je zverejnené oznámenie o začatí územného konania spojeného so stavebným konaním celý text

ostatné | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM-Obecný úrad zatvorený

Oznamujeme občanom, že dňa 18. apríla 2019 bude Obecný úrad v Hrabovke zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Úrad bude otvorený po Veľkonočných sviatkoch dňa 23.4.2019 v riadnych úradných hodinách. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na plánované zasadnutie OcZ - 23.4.2019

V prílohe je zverejnená pozvánka na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v obci Hrabovka, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2019 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Dodatočné povolenie stavby-Gregor-verejná vyhláška

V prílohe je zverejnené verejná vyhláška o začatí konania o dodatočnom povolení stavby. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška-stavebné povolenie

V prílohe je zverejnená verejná vyhláška na stavebné povolenie RD-Rožník.
celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do Európskeho parlamentu

V prílohe je zverejnený zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 25. mája 2019. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

E-mailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie voličského preukazu

Žiadatelia o vydanie voličského preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu môžu svoju žiadosť zaslať
na e-mailovú adresu: obec.hrabovka@atlas.sk. Termín pre zaslanie voličského preukazu poštou je do 6.mája 2019, po tomto termíne je potrebné prísť osobne na obecný úrad v Hrabovke, kde si žiadateľ preberie voličský preukaz osobne. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Doplnenie informácie k výmene vodomerov

K oznamu o výmene vodomerov :
dňa 2.4.2019 - budú sa vymieňať v domácnostiach smerom
na horný koniec od obecného úradu
dňa 3.4.2019 - budú sa vymieňať v domácnostiach smerom
na dolný koniec od obecného úradu celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o doručovaní písomnosti

Vo veci na Okresnom súde Trenčíne je na obecnom úrade v Hrabovke uložená na doručenie súdna písomnosť 59Er/3045/2012, 59Er/3594/2012, 59Er/3593/2012, 61Er/1329/2016 do vlastných rúk - Anton Holúbek (1978) po dobu 30 dní. celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná